Schenkingen

Als u een eenmalige of periodieke schenking overweegt, vindt u hierbij verschillende schenkingsvormen en de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting uitgelegd.

Giften

U maakt eenmalig of vaker een bedrag over op het banknummer van de Eva Demaya stichting.
Uw giften zijn jaarlijks aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Voor de aftrek van giften geldt een drempel en een maximumbedrag. De drempel voor aftrek van giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Maximaal mag 10% van uw drempelinkomen aan giften worden afgetrokken.
(Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten in box 1, 2 en 3, inclusief het inkomen van uw fiscale partner, zonder persoonsgebonden aftrek).

Wenst u een bevestiging te ontvangen van uw gift of donatie, geef dan uw adresgegevens door in de omschrijving van uw overboeking of contact ons via ons emailadres secretariaat@evademaya.nl. (Met de introductie van de IBAN-overschrijving worden uw adresgegevens niet meer door uw bank doorgegeven aan de ontvanger.)

Periodieke schenking

U schenkt gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag als periodieke uitkering aan de Eva Demaya stichting.
Voor de aftrekbaarheid van deze schenking voor de inkomstenbelasting, geldt geen drempel en geen maximum, maar zijn wel de volgende voorwaarden van toepassing
– De schenking is bij een notaris vastgelegd of, vanaf januari 2014, vastgelegd in een onderhandse Volmacht tot het doen van een periodieke schenking.
– De schenking is in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden.
– De schenking wordt minimaal vijf jaar achter elkaar verstrekt.
– Er staat geen tegenprestatie tegenover de schenking.

Vul de bijgaande volmacht voor het doen van een periodieke schenking in of neem contact op met Eva Demaya.

Testament

Het testament dient in de eerste plaats om uw nalatenschap te regelen ten behoeve van uw naaste familie. Daarnaast is het mogelijk om de Eva Demaya stichting als erfgename in uw testament te noemen. Daardoor wordt Eva Demaya na uw overlijden (mede) gerechtigd in uw nalatenschap.
Deze erfstelling moet altijd door de notaris worden vastgelegd met vermelding van de naam van de begunstigde en de officiële vestigingsplaats.

Legaat

Een legaat is een bijzondere beschikking, waarbij een erflater aan één of meerdere personen (of stichting) bepaalde goederen, een bepaald bedrag of bepaalde effecten geeft.
Een legaat wordt altijd in een testament opgenomen.