Voedselhulp

Food aid villages 2014In het afgelopen jaar mislukte de maïsoogst in het noorden van Malawi, nadat de regen een maand te vroeg was opgehouden.
Maïs is het dagelijkse voedsel van de mensen rondom het Centrum maar na de bar slechte oogst was er niet voldoende maïs om het jaar door te komen. De situatie was zo slecht in de streek rond het Centrum dat het Wereld Voedsel Programma (WFP) de bevolking bijstond door het distribueren van tonnen maïs en bonen.

Ondanks de hulp van de WFP waren er nog velen die te weinig of zelfs helemaal geen voedsel hadden. Het Centrum wilde ook hen graag hulp bieden. Door de vrijgevigheid van velen in Nederland, Zwitserland en Schotland kon het Centrum in de periode van november vorig jaar tot en met maart dit jaar 6000 voedselpakketten distribueren. Een voedselpakket bestaat uit vier kilo maïsmeel, een halve kilo sojameel en een halve kilo pindameel.Foodaid 2014Met dit meelmengsel kan een uiterst voedzame pap worden gekookt. Deze pakketten zijn uitgedeeld aan individuen die niet voor zichzelf kunnen zorgen en die geen hulp ontvingen van de WFP. Het gaat voornamelijk om alleenstaande ouderen, weeskinderen, gehandicapten, AIDS-patiënten en ernstig zieken.

De hulpbehoevenden werden gekozen door vertegenwoordigers van de gemeenschap, in openbare bijeenkomsten. De medewerkers van het Centrum zagen er goed op toe dat de voedselpakketten werkelijk bij de aangewezen mensen terecht kwamen. De dankbaarheid bij de ontvangers was groot, de voedselhulp heeft hen geholpen de moeilijke periode van voedselschaarste te overleven.