School Kasongwe gereed

resultaat adventsactie 2013
De schoolgaande kinderen in Kasongwe en hun leraren zijn bijzonder blij met hun nieuwe schoolgebouw en de lerarenwoningen, die zijn gerealiseerd met fondsen vanuit de adventsactie van 2013.
De bouw van de school in Kasongwe was 1 van de projecten van de adventsactie in 2013, die werd gecoördineerd door Cordaid. Het project voor de bouw van 2 lokalen en onderkomens voor leerkrachten is gestart op initiatief van de ouders van de schoolgaande kinderen in Kasongwe en is gerealiseerd door nauwe samenwerking tussen de bevolking en het Eva Demaya Centrum en waarbij de arbeidskosten van de bouwers zijn betaald vanuit de projectbijdrage van Cordaid.
Lees elders op deze site over het verloop van de bouw van de basisschool in Kasongwe.

Vorderingen bij de bouw van de Kasongwe basisschool

In april van dit jaar is gestart met de bouw van een basisschool in Kasongwe, een project waarbij de locale bevolking en het Eva Demaya Centrum zeer nauw samenwerken.

Kasongwe is een landelijk gebied in de Nkhamanga Vallei in het Rumphi District in het noorden van Malawi. In het gebied van Kasongwe zijn 13 dorpen, onder leiding van dorpshoofden. De bevolking telt naar schatting ruim drieduizend mensen, met meer dan vijftienhonderd kinderen jonger dan achttien jaar.
De dichtstbijzijnde basisschool was voor de jongste kinderen te ver weg om te lopen, over de stoffige zandwegen in de hete zon of door de modder in de stromende regen.
De ouders van deze kinderen besloten daarom zelf een schooltje te gaan bouwen en vrijwilligers aan te trekken die les willen geven aan de jonge kinderen.
De middelen die vanuit de Adventsactie, eind 2013 gecoördineerd door Cordaid, beschikbaar zijn gekomen, maken het mogelijk om 2 lokalen en onderkomens voor leerkrachten te bouwen.
De overheid van Malawi heeft inmiddels leerkrachten toegezegd om op deze nieuwe school les te komen geven.
EDC Photos -28-04-2014 409a
In april is begonnen met het bakken van de bouwstenen, in totaal zijn er rond de tweehonderd duizend bakstenen nodig voor dit bouwproject. De bevolking maakt deze stenen zelf, het Centrum helpt met het aanvoeren van brandhout vanaf een plantage, om de omliggende bomen te sparen.
EDC Photos -28-04-2014 374a

Tegelijkertijd is er begonnen aan het uitgraven en aanleggen van de fundering voor de nieuwe klaslokalen, die worden voorzien van een cementen vloer, gepleisterde muren, golfplaten daken en cementen bankjes voor de leerlingen hebben. Ook eenvoudig meubilair om les te geven zal voorzien worden.

EDC Photos 003aDe organisatie, supervisie van dit project ligt bij een manager in dienst van het centrum en het centrum neemt de logistieke gang van zaken (inkoop en aanvoer van materialen) en administratie voor haar rekening..
De arbeidskosten voor twee bouwers en vier arbeiders worden betaald vanuit de projectbijdrage van Cordaid.
Vrijwilligers uit de gemeenschap helpen met het maken en het aandragen van de stenen, koken voor de bouwers en bieden hen onderdak.

De hele gemeenschap van Kasongwe is uiterst dankbaar voor dit bouwproject en kijken er naar uit om hun kinderen op de normale leeftijd en elke dag naar school te laten gaan.

Voedselhulp

Food aid villages 2014In het afgelopen jaar mislukte de maïsoogst in het noorden van Malawi, nadat de regen een maand te vroeg was opgehouden.
Maïs is het dagelijkse voedsel van de mensen rondom het Centrum maar na de bar slechte oogst was er niet voldoende maïs om het jaar door te komen. De situatie was zo slecht in de streek rond het Centrum dat het Wereld Voedsel Programma (WFP) de bevolking bijstond door het distribueren van tonnen maïs en bonen.

Ondanks de hulp van de WFP waren er nog velen die te weinig of zelfs helemaal geen voedsel hadden. Het Centrum wilde ook hen graag hulp bieden. Door de vrijgevigheid van velen in Nederland, Zwitserland en Schotland kon het Centrum in de periode van november vorig jaar tot en met maart dit jaar 6000 voedselpakketten distribueren. Een voedselpakket bestaat uit vier kilo maïsmeel, een halve kilo sojameel en een halve kilo pindameel.Foodaid 2014Met dit meelmengsel kan een uiterst voedzame pap worden gekookt. Deze pakketten zijn uitgedeeld aan individuen die niet voor zichzelf kunnen zorgen en die geen hulp ontvingen van de WFP. Het gaat voornamelijk om alleenstaande ouderen, weeskinderen, gehandicapten, AIDS-patiënten en ernstig zieken.

De hulpbehoevenden werden gekozen door vertegenwoordigers van de gemeenschap, in openbare bijeenkomsten. De medewerkers van het Centrum zagen er goed op toe dat de voedselpakketten werkelijk bij de aangewezen mensen terecht kwamen. De dankbaarheid bij de ontvangers was groot, de voedselhulp heeft hen geholpen de moeilijke periode van voedselschaarste te overleven.