Privacyverklaring

De stichting Eva Demaya is een stichting zonder winstoogmerk, die fondsen werft voor het Eva Demaya gezondheidscentrum in het noorden van Malawi.
Vanuit haar doelstelling verwerkt de stichting persoonsgegevens van (gewezen) donateurs en van vrijwilligers die zich aan de stichting hebben verbonden.
De informatieverzameling is zo summier als mogelijk, gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en worden nooit verstrekt aan buitenstaanders.
In de bijgaande Privacyverklaring geeft kunt u meer lezen.