Malawi

Malawi

Malawi is een Afrikaans land en behoort tot een van de armste landen ter wereld. De levenssituatie van de gemiddelde Malawiër wordt naast een indrukwekkende levenskunst en moed, gekenmerkt door materiele behoeftigheid, ziekte en sterfte. De Malawische cultuur wordt gekarakteriseerd door zowel continuïteit als verandering. In de dorpen leeft men grotendeels op eigen, Afrikaanse levenswijze. De traditionele geneeswijze die tegelijkertijd een uiting is van de oorspronkelijke spiritualiteit, wordt veel beoefend. Malawi is een rustig land waar het centrum zich in veiligheid kan ontplooien. Het klimaat vormt voor het goed functioneren van het centrum geen belemmeringen. Malawiërs staan in het algemeen positief tegenover de aanwezigheid van Europeanen in hun land.

De Problemen

De grootste problemen waarmee de Malawiërs geconfronteerd worden, zijn ziekten als AIDS en malaria, mogelijke honger in de laatste maanden voor de oogst, slechte watervoorziening, gebrekkige scholing en werkloosheid.
De gemiddelde levensverwachting ligt beneden de veertig jaar en ruim één op de vijf kinderen sterft voor het vijfde levensjaar. Bijna ieder jaar is er een aantal maanden voedseltekort waardoor kinderen in hun ontwikkeling achterblijven, mensen verzwakken en soms ook eerder sterven. Water moet vaak door de vrouwen van ver gehaald worden en is niet altijd schoon. Scholing is moeilijk in klassen van vijftig tot honderd leerlingen per klas. Te weinig leraren en nauwelijks lesmateriaal. De grote meerderheid van de jongeren vindt na de moeizaam doorlopen middelbare school geen betaald werk. Ze blijven afhankelijk van de magere landbouwopbrengsten van de familie en leven met het sombere vooruitzicht mogelijk op jonge leeftijd door AIDS te overlijden.

Ligging van Malawi

Kaart van Malawi
Kaart van Malawi

Malawi ligt op de overgang van Oost- en Centraal Afrika. De buurlanden zijn Tanzania, Mozambique en Zambia. De hoofdstad is Lilongwe. Tot 1994 was Malawi onder het totalitaire leiderschap van Banda. Onder zijn opvolger, Bakili Muluzi, voerde het noorden een enigszins bittere oppositie tegen de partij van de president, welke zijn machtspositie aan centraal en zuidelijk Malawi te danken heeft. Sinds 2004 onder de president Bingu wa Mutarika, was deze geografische polarisatie minder gemarkeerd.

Bingu wa Mutharika overleed in 2012 plotseling aan een hartaanval. De nieuwe president is een vrouw, Joyce Banda; zij was voorheen de vice-president en is ook minister geweest in het verleden. Ze is een zeer gerespecteerde vrouw en de hoop is dat zij snel stabiliteit zal brengen evenals een herstel van de economie. Alle ontwikkelingshulp was stop gezet onder de vorige president vanwege zijn slechte beleid. Alle hulp is nu weer toegezegd en de verwachting is dat de situatie in het land zal verbeteren.

De nationale taal is Chichewa en Engels is de officiële taal. Met een bevolking van bijna 10 miljoen mensen dat voor meer dan 80% van de landbouw leeft is Malawi dicht bevolkt. De levensverwachting daalt momenteel sterk, onder andere door de AIDS epidemie, en ligt rond de 40 jaar. De belangrijkste etnisch, met bijna ieder hun eigen taal, zijn: Chewa, Nyanja, Lomwe, Yao, Tumbuka, Sena, Tonga, Ngoni en Ngonde; allen zijn Bantu. Het christendom, dat voor een belangrijk deel is aangepast naar eigen, Afrikaanse overtuigingen, wordt door ongeveer 65% van de bevolking beleden. De islam heeft een aanhang onder zo’n 20%. Het landschap van Malawi kent een grote verscheidenheid van hooggebergte, plateau gebieden , het Malawimeer, de oevervlaktes en de Shire vallei. Het klimaat wisselt sterk per streek door de aanzienlijke hoogteverschillen. Doorsnee genomen heeft Malawi een regentijd van november tot maart. De temperaturen zijn het laagst in de maanden juni-juli en het hoogst in oktober-november

Regio

Malawi is onderverdeeld in 3 regio’s – zuid, centraal en noord – en 24 districten. Het Eva Demaya Centrum is gevestigd in het Rumphi district in de noordelijke regio.
De noordelijke regio onderscheidt zich van de rest van het land onder andere op het gebied van de taal, de politiek en de economie. Het economisch centrum ligt in centraal-zuidelijk Malawi met Blantyre als de belangrijkste stad. Het noorden is door een combinatie van redenen economisch achtergebleven.
De taal van het noorden is Chitumbuka. Geografisch wordt de regio gekenmerkt door het Vipya- en het Nyika plateau. Ook het Malawimeer is, zoals voor het gehele land, een belangrijke fenomeen.

Lake Malawi