Beleid & bestuur Malawi

Beleid

De lokale bevolking is werkzaam in het Eva Demaya Centrum
De lokale bevolking is werkzaam in het Eva Demaya Centrum

Het Eva Demaya Centrum heeft als doel activiteiten te ontplooien die de lokale bevolking helpen hun levenssituatie te verbeteren, waarbij de gelegenheid geboden wordt aan Afrikanen en Europeanen om elkaar, met begrip en respect voor elkanders levenswijze, te ontmoeten.

Het functioneren van het Eva Demaya Centrum is gebaseerd op drie uitgangspunten. Deze zijn:

  • • respect voor de plaatselijke cultuur en elkaar vanuit een wederzijds begrip en respect ontmoeten,
  • • zoveel mogelijk in overeenstemming leven met de natuur en
  • • ruimte geven aan ieders eigen spiritualiteit.

De drie basisgedachten vormen, samen met de doelstelling, het kader waaruit gewerkt wordt.

De activiteiten en projecten, die de lokale bevolking helpen hun levenssituatie te verbeteren, ontstaan door een hulpvraag vanuit de bevolking. De activiteiten gaan zoveel mogelijk uit van lokale, cultureel bepaalde gewoonten die ook in deze tijd adequaat zijn. Hiermee vinden de projecten directe aansluiting bij de levenssituatie van de betrokkenen en worden al bestaande mogelijkheden positief benaderd.

Naast de projecten die ontstaan door de wisselwerking tussen de bevolking en het centrum, heeft het Eva Demaya Centrum voor één beginproject gekozen op het gebied van gezondheidszorg, namelijk het uitvoeren van drie geneeswijzen, te weten de Westerse, reguliere geneeswijze, de traditionele geneeswijze en homeopathie.

De bouwstijl en opzet van het centrum reflecteren de drie uitgangsgedachten.

Bestuur

Bestuursleden NGO
Bestuursleden NGO

Het Eva Demaya Centrum is financieel levensvatbaar door het werk van de in Nederland gevestigde Eva Demaya Stichting. Vrijwilligers kunnen voor kortere of langere tijd meewerken op het centrum in Malawi.

Het centrum bestaat in Malawi in de vorm van een NGO; hiertoe is een lokale stichting opgericht waarvan de Malawische leden het bestuur van het centrum vormen. De dagelijkse leiding wordt gedelegeerd aan een door het bestuur van het centrum aangewezen persoon in overleg met de stichting.

Het centrum is voor onbepaalde tijd opgericht; de afzonderlijke activiteiten en projecten worden na het bereiken van hun gestelde doel afgerond.