Weeskinderen

Uitdelen van dekens aan de weeskinderen
Uitdelen van dekens aan de weeskinderen

Het Afrikaanse land Malawi is een van de armste landen ter wereld. De mogelijkheden om het leven te verbeteren zijn gering. Er komen veel ziekten voor, zoals malaria, AIDS, tuberculose, ondervoeding en diarree. De kindersterfte is hoog, iedere moeder verliest één, twee of meerdere kinderen voordat ze vijf jaar oud zijn. Door de AIDS epidemie sterven er ook veel volwassenen. Onder de mensen van Luviri, het gebied waar het centrum zich bevindt, is minstens twintig procent besmet met HIV.

Het leed van de mensen hier door de AIDS epidemie is nauwelijks te beschrijven. In het gebied waar het centrum actief is, in een straal van vijftien kilometer, zijn er naar schatting bijna vijf duizend kinderen die één of beide ouders verloren hebben. Veel jongeren onder de twintig jaar zorgen al voor jonge weeskinderen nog voordat ze zelf getrouwd zijn. Grootouders zien zich gedwongen om voor hun kleinkinderen te zorgen nadat dochters en zonen overleden zijn en niemand anders meer voor de kinderen kan zorgen.

Het mag duidelijk zijn dat de zorg voor zoveel weeskinderen voor alle families grote problemen met zich meebrengt.

Eva Demaya verleent hulp aan de weeskinderen en aan hun verzorgende families. Het gaat dan met name om het verstrekken van voedselhulp, het doneren van dekens, het ondersteunen van kleuterscholen, het aanbieden van thuiszorg en het verzorgen van scholing.

Kleuterschool

Om de jonge kinderen een betere start in het leven te geven en voor te bereiden op het basisonderwijs, heeft het centrum samen met de bevolking kleuterschooltjes opgericht. De weeskinderen kunnen deze schooltjes gratis bezoeken en de bedoeling is dat alle kinderen voedsel aangeboden krijgen, zoals maïspap, fruit of melk. Het Eva Demaya Centrum steunt twaalf van deze kleine kleuterscholen die door vrijwilligers uit de gemeenschap opgezet zijn. Voor zover de financiën het toelaten proberen we verder al deze schooltjes bij te staan met o.a. speelgoed, training van de onderwijzeressen en voeding.

Voedselhulp

In de maanden januari, februari en maart is het gewenst voedselhulp te geven aan de weeskinderen en hun familie omdat men dan door de voorraden heen is en er nog geen nieuwe oogst is. Indien we de financiële mogelijkheden hebben doneren we aan ieder gezin per weeskind één tin maïs, dit is 17 kilo, per maand. Dit is om de ergste nood te ledigen.

Dekens

In juni, juli en augustus is het ’s nachts echt koud in Noord Malawi. Weinig mensen hebben echter de mogelijkheid om een deken te kopen en velen worden dan ook ernstig verkouden of krijgen longontsteking. Om ’s nachts toch enigszins warm te blijven, slapen veel mensen naast een vuurtje. Helaas lopen hierdoor veel kinderen brandwonden op die erg pijnlijk zijn en door ontstekingen ook levensbedreigend kunnen zijn. Die weeskinderen, waar de verzorgende families echt geen deken kunnen aanschaffen, doneren wij dekens. De selectie van mensen die een deken krijgen, wordt in de dorpen democratisch gedaan. Dekens zijn echter niet goedkoop en er zijn veel weeskinderen. De financiën hiervoor zijn dan ook zeer gewenst!

Thuiszorg

Vanuit het centrum worden de weeskinderen van Luviri een paar keer per jaar thuis bezocht. Dit om de problemen die de verzorgende families ondervinden te bespreken, om te bekijken waar we mogelijk hulp zouden kunnen bieden en om te zien of zij mogelijk zelf hun situatie zouden kunnen verbeteren. Bijna alle weeskinderen hebben hun ouders verloren aan AIDS en sommige kinderen zijn zelf ook ziek. Naar gelang de mogelijkheden van het centrum zouden we deze zorg verder willen uitbreiden door meer families te kunnen bezoeken in de gehele streek en door meer middelen te kunnen bieden.

Scholing

Om het lot van de weeskinderen te verbeteren en hen de mogelijkheid te geven op eigen benen te staan en een inkomen te kunnen gaan verdienen, steunen we graag zoveel mogelijk kinderen in hun scholing. Zie voor meer info hierover bij Opleidingen.