Sport

Het Eva Demaya Centrum bemerkte een aantal jaren terug dat veel jongeren in de wijde omgeving van het Centrum weinig omhanden hebben, naast het werken in de kleinschalige landbouw, die voornamelijk plaatsvindt in de maanden van november tot en met maart.
Er ontstaan onder de jongeren frustraties over werkloosheid en armoede, waardoor sommigen vluchten in ongewenst gedrag zoals drugsgebruik, geweld, criminele activiteiten en risicovolle sexuele relaties.


 
Om het hoofd te bieden aan de problemen waar veel jongeren mee te maken hebben, is Eva Demaya in die tijd begonnen met het organiseren van sportactiviteiten.
Er werden twee grote sportcompetities opgezet voor jongeren, een voor dames en een heren, voor zo ongeveer het hele Noorden van Malawi.
Inmiddels spelen de sportactiviteiten een belangrijke rol in het leven van veel mensen, zowel jongeren als volwassenen uit de verschillende dorpen en landelijke gemeenschappen doen mee.

Er is een voetbalcompetitie en een netbalcompetitie. Voetbal volgt de internationale regels. Netbal is een soort korfbal, de teams bestaan uit 8 deelneemsters.

Regionale competities
 
De competitie wordt zelfstandig gespeeld in 4 regios, te weten de gebieden Bolero, Mwasizi, Hewe en Luviri. Elke gebied heeft de afgelopen jaren rond de 20 ingeschreven voetbalteams, soms nog wel meer. Het aantal netbalteams is gemiddeld zo’n 10 per regio.
Meestal worden ook een paar teams ingeschreven vanuit het Centrum zelf, de sporten zijn ook populair onder de medewerkers van het Centrum.


Om de competities soepel te laten verlopen, heeft elke regio een eigen comité dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de competitie voor hun regio. De voorzitters van de comités nemen tevens deel in een overkoepelend comité. Vanuit het centrum nemen enkele medewerkers van het Centrum deel in de organisatie vanuit het overkoepelende comité.
Dat de organisatie een flinke klus is, leert de eenvoudige rekensom dat voor bijvoorbeeld 20 teams die elk een keer uit en thuis tegen elkaar spelen, 380 wedstrijden gespeeld worden.

Naast de ondersteuning van de organisatie van de sportcompetities stelt Eva Demaya soms ook materiaal beschikbaar zoals ballen, schoenen en uniforme sportkleding. Dat maakt soms de Nederlandse bijdrage op de sportvelden van Noord Malawi erg zichtbaar!

Succesvol
 
Omdat sport – en zeker voetbal – over het algemeen als leuk wordt ervaren, doen veel mensen mee met de competitie en alles wat eromheen gebeurt. Elke club heeft een actieve groep van supporters, vaak mensen uit de eigen gemeenschap. Vrijwel elke sportwedstrijd is een grote gebeurtenis, waar jong en oud bijeenkomen en waar veel plezier aan wordt beleeft.
En de strijd is vaak pittig, fel en energiek, ondanks het gemis van mooie groene (en vooral vlakke) voetbalvelden.

Behalve de grote eer van de overwinning, is ook de kleine geldprijs voor het winnende team in elke zone een mooie beloning.

In de loop der jaren is het programma van sportactiviteiten op een aantal gebieden succesvol gebleken. Met de sportactiviteiten kunnen jongeren actief blijven op een positieve en constructieve manier. Sportactiviteit wordt gerelateerd aan gezond leven. Het helpt jongeren om het gebruik van drugs en alcohol te verminderen. Risico’s in sexuele relaties worden met meer openheid besproken waardoor hivbesmetting is verminderd.
De sportactiviteiten leveren ook een bijdrage aan de verbetering van economische omstandigheden: ze geven een klein inkomen aan zowel jongeren als volwassenen die optreden als coach, scheidsrechter en grensrechter. Enkele goede spelers zijn aangenomen door bedrijven en organisaties om in hun teams te spelen.
 
 
‘Sport verbroedert ‘ en dat geldt ook bij de sportactiviteiten binnen de locale gemeenschappen, sport brengt mensen in Noord Malawi bij elkaar. Ondanks verschillen in afkomst, religie en plaatselijke gewoonten ontstaan nieuwe vriendschappen, doordat de competities de hele regio beslaan.

De foto’s op deze pagina zijn van de finalewedstrijden van de Luviricompetitie in 2019. Lees meer over de sportcompetitie van 2019.