Maak kennis met Eva Demaya


Het Eva Demaya Centrum zet zich al vanaf 2001 in voor een goede gezondheidszorg in een achtergebleven gebied in Malawi. Eva Demaya is gestart vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een goede (zorg voor de) gezondheid. Het Centrum hanteert als uitgangspunt respect voor de cultuur, de natuur en de religie van de bewoners van het gebied waar zij werkzaam is.
Met de steun van lokale instanties is een centrum gebouwd, dat in de loop van de jaren zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen. Het centrum vervult inmiddels een regionale functie en er werken circa 60 mensen voor het centrum.

Het Eva Demaya Centrum is werkzaam op een aantal gebieden. De algemene gezondheidszorg wordt aangeboden via de polikliniek en de buitenposten. De medische staf van het Centrum biedt de lokale bevolking een relatief hoog niveau van gezondheidszorg op een voor hen bereikbare afstand. De kraamkliniek is niet alleen van belang voor (aanstaande) moeders maar ook voor vaccinatieprogramma’s voor kinderen, en voor voorlichting over gezinsplanning. Eveneens een belangrijk project is de zorg voor weeskinderen, soms letterlijk op het Centrum, zoals de jaarlijks georganiseerde beroepsopleidingen. Opleiding van de jeugd wordt gesteund door het zorgen voor de bouw van basisscholen in het gebied. Daarnaast is het Eva Demaya Centrum actief in het organiseren van sportcompetities. Jaarlijks beleven honderden jongeren en ouderen in het gebied veel plezier aan de voetbal- en netbalwedstrijden van deze competitie.

Het beleid van het Eva Demaya Centrum kenmerkt zich door het nastreven van zoveel mogelijk inbreng en participatie van de plaatselijke bevolking en het ondersteunen van lokale initiatieven. Zo is in 2018 gestart met de bouw van een middelbare school, waarbij de lokale bevolking actief meewerkt in het bouwproject.
De initiatieven van het Eva Demaya Centrum zorgen al jaren voor meer economische ontwikkelingen in Noord Malawi en voor het verbeteren het toekomstperspectief van veel inwoners in het gebied.