Kraamkliniek

Een van de pilaren voor de gezondheidszorg in Noord Malawi is de kraamkliniek van het Centrum.
Door de kraamkliniek worden vrouwen begeleid tijdens de zwangerschap, wordt verloskundige hulp geboden en vinden controles plaats van moeder en kind na de geboorte.

De kraamkliniek is gebouwd in 2008 en heeft de toegang tot medische hulp en begeleiding voor zwangere vrouwen en jonge moeders in het gebied sterk verbeterd.

De leiding van de kraamkliniek van het Eva Demaya Centrum ligt in handen van een hoog gekwalificeerde verpleegkundige, Mrs. Unique Masankhula, Zij wordt in haar werk bijgestaan door 2 goed opgeleide medewerkers.
De kraamkliniek valt onder de jurisdictie van de overheid van Malawi, via het Rumphi districtsziekenhuis.
De banden met dat ziekenhuis zijn erg goed. Vanuit de kraamkliniek wordt maandelijks gerapporteerd over de uitgevoerde activiteiten aan het ministerie van gezondheid, via het Rumphi ziekenhuis.

Het Centrum heeft de beschikking over een eigen ambulance. De ambulances zijn onontbeerlijk om in geval van nood bij complicaties de (aanstaande) moeder en eventueel haar kind te vervoeren naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, meestal naar Rumphi districtsziekenhuis.

Zwangerschapsbegeleiding
Zwangere vrouwen bezoeken vanaf ongeveer de 3e maand van de zwangerschap het Centrum voor controle. Zwangere vrouwen worden bij die controle standaard getest op hiv-besmetting (ook hun partners worden aangemoedigd om te testen op hiv).
Vanuit de kliniek wordt steeds meer voorlichting gegeven over de noodzaak van goede voeding tijdens de zwangerschap en daarna.
Gedurende een gemiddelde maand melden zich ruim 20 vrouwen voor de eerste keer vanwege een nieuwe zwangerschap. Het totaal aantal zwangerschapscontroles in een maand, bedraagt meestal rond de 100, de meeste vrouwen komen maar 1 keer per maand.

Verloskunde
Er worden gemiddeld 10 baby’s per maand geboren in de kliniek. Een goede ontwikkeling in al die jaren is dat vrouwen die voor zwangerschapscontroles naar de kliniek komen, zich op tijd melden bij de kraamkliniek voor de bevalling. Een enkele keer leiden voorziene of onvoorziene complicaties bij de bevalling ertoe dat zij per ambulance naar het districtshospitaal in Rumphi wordt gebracht voor de bevalling.

Consultatiebureau
Pasgeboren baby’s en hun moeders krijgen nog een aantal controles. Met name de hiv-positieve moeders worden samen met hun baby behandeld en meermalen gecontroleerd.
Aan moeders die niet in staat zijn borstvoeding te geven wordt flesvoeding verstrekt. En voor iets oudere kinderen of aan net bevallen moeders die een risico lopen op ondervoeding wordt meel verstrekt om een voedzame pap te maken.
Ook het vaccinatieprogramma voor baby’s en kleuters – tegen onder andere kinkhoest en mazelen – wordt door de kliniek uitgevoerd.

Gezinsplanning
De voorlichting die vanuit de kliniek gegeven wordt over gezinsplanning en ook over voeding is ook van het grootste belang. Door de kliniek worden voorbehoedsmiddelen verstrekt zoals condooms en anticonceptiepillen of injecties. Voor andere anticonceptiemethoden wordt samengewerkt met de internationale organisatie Banja la Mtsogolo, die eenmaal per maand op het centrum consults afnemen.

Moeder en kind maken het goed…
Door de hoge kwaliteit van de zorg in de kraamkliniek komen sterfte onder moeder en kind als gevolg van zwangerschap en bevalling bijna niet meer voor in de regio. Dat is een enorme vooruitgang! De zorg voor de pasgeborenen is bijzonder goed en het beschikbaar stellen van goede (fles) voeding helpt enorm om ondervoeding onder zuigelingen tegen te gaan.

Namens alle moeders en hun kinderen en personeel van de kraamkliniek dank aan de donateurs van het centrum en specifiek van de kraamkliniek dat zij dit alles mogelijk maken.