Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is al vanaf het ontstaan van het Eva Demaya Centrum de belangrijkste activiteit. Hieraan ontleent het centrum haar bestaansrecht.
De werkzaamheden van de kliniek zijn zowel curatief (behandelend), preventief (voorkomend) als educatief (opleidend).
Op het gebied van preventie, met name aids-preventie en malariapreventie, is het belangrijk om te zorgen voor een constante dialoog met de betrokkenen die gericht is op maatregelen die passen in het plaatselijke leefpatroon en die ook op lange termijn uitvoerbaar zijn.

Het Eva Demaya Centrum neemt alle nationale stelregels en wetgevingen op het gebied van de gezondheidszorg in acht en verleent waar mogelijk en gewenst haar medewerking aan regionale en (inter)nationale campagnes (tuberculose bestrijding, aids-preventie etc.).

Reguliere gezondheidszorg, traditionele geneeswijze en homeopathie
Op het Eva Demaya Centrum is ruimte voor meerdere geneeswijzen en staat het respect voor de door de Tumbuka en andere etnisch beoefende geneeswijzen voorop.
De gezondheidszorg die het Centrum biedt heeft haar basis in de reguliere, westers georienteerde gezondheidszorg.
Het centrum stelt zich open om tot een goede verstandhouding te komen en te behouden met de traditionele genezers in Malawi. Zo vindt een uitwisseling van kennis en ervaring met de traditionele geneeswijzen plaats en bestaat er een vruchtbare samenwerking tussen de traditionele genezers enerzijds en de reguliere gezondheidswerkers en homeopaten anderzijds.
Homeopathie wordt gebruikt als ondersteunende vorm van gezondheidszorg en kan effectief werken. Een voordeel van de homeopatische zorg is dat de medicijnen zeer goedkoop zijn en uiterst gemakkelijk te bewaren en te vervoeren zijn. Op het centrum worden homeopaten opgeleid door bezoekende homeopaten uit Europa. De homeopaten bezoeken ernstig zieke mensen thuis. Ook zijn er vanuit de gemeenschap vrijwilligers opgeleid tot het geven van eerste hulp met homeopathie. Dit voor de gebieden die verder weg van het centrum liggen.

Buitenposten
In 2012 zijn 2 nieuwe outreach klinieken geopend die zorg aanbieden op posten circa 25-30 km vanaf het centrum. Vooral de AIDS problematiek krijgt hier veel aandacht. Ook andere problemen binnen de gezondheidszorg worden eerder waargenomen, waardoor mensen erop gewezen kan worden, dat zij naar de kliniek moeten komen. Deze klinieken worden erg druk bezocht.

Aids-voorlichting
In het kader van de aids-preventie zijn er patiƫntengroepen opgericht. De mensen in deze groepen zijn zelf hiv-positief en komen daar voor uit. Zij proberen anderen te overtuigen van het belang om zich te laten testen en behandelen. Dit helpt het sterftecijfer als gevolg van aidsbesmetting te laten dalen.

Under-five clinic
Verder wordt de under-five clinic, ofwel het consultatiebureau, ook onder het project gezondheidszorg gerekend. De under-five clinic wordt eenmaal per maand gehouden. Hierbij wordt de ontwikkeling van het jonge kind gevolgd, krijgen moeders voorlichting en worden de kinderen gevaccineerd.
Ondervoede kinderen krijgen extra voeding aangeboden.