Eva Demaya

Het Eva Demaya Centrum

Overzicht van het Eva Demaya Centrum
Overzicht van het Eva Demaya Centrum

Eva Demaya zet zich al vanaf 2001 in voor een goede gezondheidszorg in een achtergebleven gebied in Malawi. Wij doen dat vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Uitgangspunt hierbij is respect voor de cultuur en de religie van de mensen.

Met de steun van lokale instanties bouwden we een centrum, bestaande uit diverse gebouwen waarin naast westerse gezondheidzorg ook homeopathie en de traditionele geneeskunst beoefend wordt. We worden regelmatig ondersteund door homeopaten en andere vrijwilligers uit Nederland en andere Europese landen die belangeloos een periode op het centrum verblijven. Het centrum vervult inmiddels een regionale functie. Er werken circa 50 mensen.

Naast de polikliniek is er ook een kraamkliniek, wordt een project voor weeskinderen uitgevoerd, krijgen weeskinderen een vakopleiding en wordt o.a. voedselhulp geboden.

Eva Demaya heeft als doel Europeanen en Afrikanen de gelegenheid te bieden om elkaar, vanuit begrip en respect voor elkaars levenwijze, te ontmoeten en van daaruit te komen tot activiteiten die de lokale bevolking helpen hun levenssituatie te verbeteren.

Concreet betekent dit dat gemotiveerde vrijwilligers, die zich gedurende een bepaalde tijd voor Malawi willen inzetten, op het centrum zullen kunnen wonen temidden van de Afrikaanse gemeenschap.

Het Eva Demaya Centrum is gebouwd op traditionele Malawische wijze, en kenmerkt zich door eenvoud.

Het Eva Demaya Centrum huisvest een polikliniek, waar westerse, homeopathische en de traditionele Malawische geneeswijzen worden uitgeoefend.

Tot slot

Om het werk van de Eva Demaya mogelijk te maken, zijn wij sterk afhankelijk van onze vele vaste donateurs, sponsors en van opbrengsten uit acties van bijv. kerken, scholen en andere organisaties. Wij zijn dan ook blij te kunnen vertellen dat, mede dankzij de hulp van velen, de situatie van de arme mensen in “onze streek” van Malawi de laatste jaren behoorlijk is verbeterd.

Wij hopen dat u zoveel vertrouwen in onze stichting heeft dat ook รบ besluit ook donateur te worden van de Eva Demaya Stichting.