12 studenten slagen voor beroepsopleiding

Eind november is op het Eva Demaya Centrum op feestelijke wijze de beroepsopleiding van het jaar 2020 afgesloten.

Volgens de belofte van vorig jaar waren er dit jaar 12 jongeren geselecteerd voor de beroepsopleidingen die het Eva Demaya Centrum elk jaar organiseert. De opleiding is opgezet om kansarme jongeren een beroep te leren dat hen in staat stelt een economische zelfstandig bestaan op te bouwen in de eigen omgeving van familie en dorpsgemeenschap. De opleiding is erop gericht hen een eigen onderneming te laten beginnen als kleermaken, fietsenmaker of tinsmid. De bedrijvigheid en diensten die zij als kleine ondernemers bieden, komen eveneens ten goede aan hun leefgemeenschappen.
 
 
Dit jaar waren er een paar dingen anders dan anders. Allereerst was er Covid-19, waar maatregelen tegen genomen moesten worden. De lessen zijn pas begonnen toen de situatie in Noord Malawi verbeterd was. Uiteraard zijn ook de algemene Covid-maatregelen van afstand en hygiëne in acht genomen, inclusief het gebruik van mondmaskers.
Er was voor het eerst een opleiding basisvaardigheden computervaardigheden opgenomen in het programma, waar 2 jongedames aan mee mochten doen. Ook nieuw was, dat deze opleiding niet op het centrum werd gegeven maar in een dichtbij gelegen dorp door een commercieel bedrijfje.
In de kleermakeropleiding was voor het eerst een jongeman opgenomen. Vanwege zijn fysieke beperkingen waren enkele aanpassingen in de lessen nodig. Tevens was het een uitdaging voor de leraren om enkele leerlingen te ondersteunen in alternatieve manieren van het leren van hun theorie, omdat de jongeren de basisvaardigheden misten om op een adequate manier aantekeningen te maken tijdens de lessen.

Op 28 november is de feestelijke diplomauitreiking gehouden, waar alle studenten voor waren uitgenodigd, samen met hun ouders en enkele vertegenwoordigers van de dorpsgemeenschappen.
De ceremonie werd deze keer geleid door Mrs Florence Chafuwa Gondwe, een bestuurslid van het Eva Demaya Centre. In haar speech zette ze de studenten in het zonnetje en moedigde hen aan hun nieuw geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen en te gebruiken om zichzelf ontwikkelen.
 
 
 
De studenten zijn het Eva Demaya Centrum en Jacqueline Kouwenhoven enorm dankbaar voor de kans die ze gekregen hebben om hun leven een positieve wending te geven, een kans op een betere toekomst.