Afscheid van medeoprichter Eva Demaya

Op onze receptie van 16 maart 2013 hebben we afscheid genomen van een bij Eva Demaya geweldig betrokken vrouw van het allereerste uur: José Batist. Bij dit afscheid was Jacqueline Kouwenhoven aanwezig, die haar met mooie woorden toesprak.

Het was José die met haar zus Jacqueline al in 1996 zocht naar de mogelijkheden van het opzetten van een ontwikkelingsproject in Malawi: het Eva Demaya project.  Jacqueline deed (en doet J) dat in Malawi, maar José zocht in Nederland de juiste mensen bij elkaar om voor de fondsenwerving te zorgen. In 1998 richtten zij daartoe samen met Dick Boutkan de Eva Demaya Stichting op en nam José plaats in het bestuur.

José was tot 2005 bestuurslid, maar bleef daarna een van onze meest actieve leden voor het voeren van acties en het verkrijgen van naamsbekendheid van onze stichting. Zo hield zij presentaties op scholen en in kerken en bemande zij marktkramen op braderieën. Een mooi wapenfeit van haar is het vanaf 2008 mede organiseren van onze jaarlijkse wandeltocht, die inmiddels landelijke bekendheid heeft verworven.

José Batist krijgt als afscheid een mooi schilderij van Joop van Dijk
José Batist krijgt als afscheid een mooi schilderij van Joop van Dijk

Naast bovengenoemde betrokkenheid bleek José in staat om de mensen die zich inzetten voor Eva Demaya scherp te houden en hen te inspireren om steeds weer met goede zin aan het doel van Eva Demaya te werken: het onderhouden van een ontwikkelingscentrum in een van de armste en behoeftigste streken van de wereld: het noorden van Malawi.

Het afscheid als lid van de Eva Demaya Stichting is definitief. Maar ze heeft aangegeven als vrijwilliger nog steeds haar steentje te willen bijdragen. We danken José voor haar grote inzet gedurende al die jaren en hopen haar nog veel te zien.

Peter van Rossum

Voorzitter Eva Demaya Stichting