Voedselhulp

Food aid villages 2014In het afgelopen jaar mislukte de maïsoogst in het noorden van Malawi, nadat de regen een maand te vroeg was opgehouden.
Maïs is het dagelijkse voedsel van de mensen rondom het Centrum maar na de bar slechte oogst was er niet voldoende maïs om het jaar door te komen. De situatie was zo slecht in de streek rond het Centrum dat het Wereld Voedsel Programma (WFP) de bevolking bijstond door het distribueren van tonnen maïs en bonen.

Ondanks de hulp van de WFP waren er nog velen die te weinig of zelfs helemaal geen voedsel hadden. Het Centrum wilde ook hen graag hulp bieden. Door de vrijgevigheid van velen in Nederland, Zwitserland en Schotland kon het Centrum in de periode van november vorig jaar tot en met maart dit jaar 6000 voedselpakketten distribueren. Een voedselpakket bestaat uit vier kilo maïsmeel, een halve kilo sojameel en een halve kilo pindameel.Foodaid 2014Met dit meelmengsel kan een uiterst voedzame pap worden gekookt. Deze pakketten zijn uitgedeeld aan individuen die niet voor zichzelf kunnen zorgen en die geen hulp ontvingen van de WFP. Het gaat voornamelijk om alleenstaande ouderen, weeskinderen, gehandicapten, AIDS-patiënten en ernstig zieken.

De hulpbehoevenden werden gekozen door vertegenwoordigers van de gemeenschap, in openbare bijeenkomsten. De medewerkers van het Centrum zagen er goed op toe dat de voedselpakketten werkelijk bij de aangewezen mensen terecht kwamen. De dankbaarheid bij de ontvangers was groot, de voedselhulp heeft hen geholpen de moeilijke periode van voedselschaarste te overleven.

Extra voedselhulp nodig door locale droogte

In maart dit jaar stopte plotseling de regen hier in het gebied rondom het Eva Demaya Centrum. Door de droogte kreeg de maïs dat op de velden stond te groeien geen kans om te rijpen. Veel mensen hebben hierdoor dit jaar een slechte oogst gehad. Nu al zien veel mensen zich geconfronteerd met het feit dat ze te weinig maïs hebben om hun familie te voeden. Iedereen probeert op alle mogelijke manieren aan geld te komen om toch maar wat maïs te kunnen kopen. Normaal gesproken doet de overheid wat zij kan om de situatie te verbeteren en ook voedselorganisaties bieden een helpende hand. De droogte hier is dit jaar echter beperkt tot een relatief klein gebied en dan wordt er weinig hulp van buitenaf geboden. En zonder hulp zal er binnenkort door een groot aantal mensen honger geleden worden.

Vooral kinderen lijden onder het voedseltekort en het is werkelijk hartverscheurend om hen stilletjes op de grond te zien zitten met een lege blik in hun ogen. Ook de ouderen en zieke mensen zijn ernstig getroffen door het voedseltekort. Indien zij geen hulp geboden krijgen, is het voedseltekort voor sommige van hen fataal.

Vanuit het centrum bieden wij een helpende hand in de vorm van voedselpakketten.Voor 5 euro wordt een familie van vijf gedurende twee weken geholpen. Ernstige zieken, chronische patiënten, ondervoede kinderen en verzwakte ouderen krijgen in de kliniek een voedselpakket met maïs-, soya- en pindameel. Hiermee kunnen zij een voedzame pap kopen. Ook tijdens de buitenposten polikliniek in de gemeenschap distribueren we voedselpakketten. Door deze vorm van hulp wordt het voor velen mogelijk gemaakt de honger periode te overleven!

Regenseizoen eindigt te vroeg

Verdroogde mais
Verdroogde mais
In het gebied rondom het Centrum is dit jaar het regenseizoen te vroeg tot een einde gekomen. Sinds begin maart heeft het niet meer geregend en is de natuur aan het uitdrogen. Naast het feit dat het triest is om de jonge bomen en struiken te zien verwelken, heeft het ook nadelige gevolgen voor de maïsoogst.

Bij een goed regenseizoen lukt het de meeste mensen om voldoende maïs te telen voor het gehele jaar. Vers maïs is normaal vanaf eind maart of begin april beschikbaar. De volledige oogst van gedroogde maïs vindt in juni en juli plaats. Deze gedroogde maïs wordt dan bewaard voor het komende jaar.

Nu de regen te vroeg is opgehouden is de maïs niet tot volle wasdom gekomen en zal er dus geen goede oogst zijn. Veel mensen zullen daarom al na enkele maanden voedseltekort hebben. En indien zij daarnaast weinig inkomen hebben om maïs of ander voedsel te kopen, zullen deze mensen met serieuze honger te maken krijgen.

Verdroogde maisoogst
Verdroogde maisoogst

De voortijdige droogte betreft het gebied met een straal van 15 km rondom het Centrum. Dit gebied ligt in een zogenaamde regenschaduw en is altijd al droger dan andere gebieden in het land. Dit jaar is deze droogte helaas echt schadelijk.

Als Centrum zullen we het komende jaar onontkoombaar betrokken zijn bij voedselhulp voor de mensen die echt geen andere mogelijkheid hebben om aan eten te komen.

Jacqueline
Malawi

Kleuterschool geeft kinderen voorsprong

Op het eva Demaya centrum is een kleine kleuterschool. Kinderen van twee tot vijf jaar komen iedere ochtend naar de kleuterschool toe en ontvangt er opvang, voeding en onderwijs. Vooral het gedeelte voeding is heel belangrijk omdat er veel families zijn waar men niet ontbijt. Op de kleuterschool ontvangen zij wel voeding in de ochtend.
Naast voeding, leren de kinderen al veel op de kleuterschool. Ze krijgen een introductie in de Engelse taal, thuis spreken zij vaak alleen de lokale taal, en ze leren op een zeer natuurlijke en eenvoudige wijze er mee om te gaan. De kleuters die op het Eva Demaya centrum naar de kleuterschool zijn geweest hebben een duidelijke voorsprong op de overige kinderen wanneer zij naar de eerste groep van de basisschool gaan. De kinderen leren het alfabet, kennen enkele Engelse liedjes, kunnen tellen, kennen de kleuren en vormen. Dagen en maanden, kunnen zichzelf introduceren in het Engels en zo voorts.

Kleuterklas in uniform
Kleuterklas in uniform
Het belangrijkste is nog wel dat de kinderen met een groot plezier naar school gaan, veel leren en dit ook leuk vinden. Veel andere kinderen treffen het slechter, ongeïnteresseerde onderwijzers maken het dat kinderen het ook niet interessant vinden en hierdoor snel opgeven of soms zelfs de basisschool niet eens afmaken. Sinds kort heeft een deel van de kleuters op het centrum een uniform. Dit was een idee van de ouders en van de onderwijzers, op de basisschool is een uniform ook verplicht (naar het Britse schoolsysteem). Het staat erg vrolijk alle kinderen in het zelfde geheel van groen en geel.

Regentijd, altijd weer lastig!

Begin van 2013, tijd voor regentijd in Malawi. Iedereen is druk bezig op het land met het verbouwen van mais, soya, pinda’s, bonen, zoete aardappelen of tabak. In andere streken van Malawi wordt er ook koffie, thee of katoen verbouwd. In de streek van het Eva Demaya Centrum is hier echter het klimaat niet naar. Het landschap ziet er in deze tijd schitterend uit. Alle velden zijn omgespit en de nieuwe gewassen die erop geplant zijn groeien snel. Het is een prachtig gezicht alle velden, vooral nadat het heeft geregend en de zon er weer overheen schijnt. Helaas is de regen geen vanzelfsprekendheid meer. Er is zojuist een droogte van elf dagen geweest, voornamelijk de tabak lijdt hieronder.
De eerste drie maanden van het jaar zijn voor de mensen in de dorpen altijd de moeilijke maanden. De nieuwer oogst komt pas in april en de ouder oogst is langzamerhand aan het opraken. Bijna niemand in de dorpen heeft geld op dit moment en men leeft werkelijk van de ene dag op de andere dag. Indien iemand ziek wordt in deze periode is het voor de familie erg moeilijk om naar een kliniek te gaan. Ernstige zieken en zwakkere mensen overleven deze periode vaak niet. Dit is een hard gegeven.
In deze maanden komen er regelmatig mensen naar het Eva Demaya centrum om hulp te vragen. Veel van deze mensen kunnen we bijstaan met mais, plastic om de daken te repareren, zeep om zich mee te wassen of met een deken. In de kliniek worden de meest behoeftige behandeld zonder dat zij hiervoor hoeven te betalen. Homeopathie op het centrum is gratis en veel patiënten gaan dan ook daar naartoe.
Hoewel het een mooie tijd is voor de natuur, kijken heel veel mensen uit naar april wanneer er weer geoogst kan worden. Eind februari start de verkoop van tabak ook weer en zo komt er op bescheiden schaal weer geld in omloop. De eerste drie maanden zijn dus altijd even doorbijten tot er weer betere tijden komen in het voorjaar.

600 Bomen en fornuizen

De bomen krijgen water
De bomen krijgen water
De afgelopen weken zijn er 600 bomen geplant op het Eva Demaya centrum.
Deze bomen zijn uiteindelijk bestemd voor brandhout. De mensen op het centrum hebben elke dag brandhout nodig om te koken. Doordat de bevolking in Malawi enorm toeneemt en omdat er te weinig bomen worden geplant, is er een grote ontbossing gaande. In de laatste decennia zijn er ook rondom het centrum heel veel bomen verdwenen.
Samen met de dorpshoofden en de gemeenschap beschermt het eva Demaya centrum de heuvels direct achter het centrum. Er worden op de heuvels geen bomen meer omgehakt en de heuvels worden zo goed als mogelijk beschermd tegen bosbranden. Het resultaat wordt nu voor iedereen goed zichtbaar en wordt zeer gewaardeerd.
De mensen hebben echter wel brandhout nodig en de heuvels in de omgeving ontbossen in een razend tempo. Om hier iets aan te veranderen zijn er de afgelopen tijd 600 nieuwe bomen geplant. De bedoeling is ieder jaar een flink aantal bomen bij te planten, zodat die bomen dan weer gebruikt kunnen worden als brandhout en zo de heuvels te besparen.

Naast het planten van bomen is het Eva Demaya centrum ook actief met het bouwen van brandhoutbesparende fornuizen. In 2012 zijn er 204 van zulke fornuizen gebouwd. Sinds het begin van dit project, 2011, zijn er al meer dan 500 brandhoutsparende fornuizen gebouwd in het werkgebied van het Eva Demaya centrum. Dit is een behoorlijk aantal. Deze fornuizen, Eva Demaya Esperanza stoves genaamd, besparen meer dan de helft aan brandhout.

De binnenkamer van het fornuis
De binnenkamer van het fornuis
Het belangrijkste is echter dat voor het koken op de fornuizen alleen kleine takjes nodig zijn die gemakkelijk gesprokkeld kunnen worden. Bij het gebruik van de brandhoutbesparende fornuizen is het dus niet meer nodig om volledige bomen te kappen en wordt het probleem van ontbossing serieus tegen gegaan.

Microkrediet focust op verbetering voedselsituatie

Aan het begin van deze maand zijn we aan een nieuw jaar begonnen voor het microkredieten project.
Het komende jaar zullen 80 mensen (en hun families) geholpen worden met kunstmest en zaad op krediet. Kunstmest is erg duur geworden in Malawi en een lening om dit te kunnen kopen helpt de mensen.
Er wordt echter ook gezocht naar alternatieven voor kunstmest. Van overheidswege wordt nu ook landbouw met behulp van compost aanbevolen. Het gebruik van compost helpt ook bij het vasthouden van water in de grond, wat van belang is nu het steeds minder regent hier in Malawi.
Het zal echter heel veel overtuigingskracht vragen voordat mensen over zullen stappen op deze voor hen nieuwe manier van werken.

Warmte en droogte komen vroeg dit jaar

Het weer in Malawi ontwikkelt zich zorgelijk.
Het is veel te warm voor de tijd van het jaar en het is al vier maanden droog terwijl het zou moeten regenen.
Op het Centrum zijn er door de ongewone warmte al bomen aan het uitlopen terwijl dit eigenlijk pas in november zou moeten gebeuren. Het verrast mij dat de mensen zelf hier weinig mee bezig zijn; men neemt het zoals het komt.

Nieuwe bagagefietsen voor fornuizenbouwers

Vorig jaar en aan het begin van dit jaar hebben we jonge mensen opgeleid in het installeren van brandhoutbesparende fornuizen bij de mensen thuis.
Om deze fornuizen te bouwen zijn een aantal materialen nodig die vervoerd moeten worden naar de desbetreffende huizen toe.
Om dit vervoer mogelijk te maken hebben de getrainde jongeren een fiets met bagagevoorziening tot hun beschikking gekregen.

Afzetmarkt voor agrarische producten

Gedurende het afgelopen regenseizoen hebben veel mensen soja verbouwd in plaats van tabak. De tabakprijzen waren erg slecht de laatste jaren en ook de overheid stimuleert het verbouwen van andere gewassen.

Ook in het microkredieten project hebben wij geen leningen meer verstrekt voor tabak, maar wel voor soja, en voor maïs.

De deelnemers aan het microkredieten project betalen hun leningen terug met de geteelde producten. Dit betekent dat wij op zoek zijn gegaan naar kopers voor soja.

Tijdens het zoeken naar betrouwbare kopers van soja, werd het duidelijk dat in het gehele gebied mensen problemen hebben met het afzetten van hun verbouwde producten. Omdat soja voor hier een nieuw gewas is, is er nog geen infrastructuur voor het verkopen ervan.

Om de mensen in ons gebied te helpen met het verkopen van hun verbouwde soja zijn we nu als Centrum bezig een structuur op te zetten met een inkoper van gewassen, Export Trading Group. Dit is een bedrijf dat is opgezet en wordt gerund door mensen uit India; zij zijn in veertig Afrikaanse landen actief. Zij hebben een visie om de landbouw in Afrika te bevorderen.

Als Centrum zijn we nu bezig om drie depots te organiseren waar mensen hun soja naar toe kunnen brengen en waar de inkopers naartoe komen om in te kopen. Voor het goed functioneren van de depots betaalt het Centrum twee wakers en een klerk per depot. De inkopers betalen ons hiervoor 5 Kwacha per verkochte kilo soja.

Mocht dit initiatief van het Centrum om een afzetmarkt te creëren goed verlopen, dan zullen we ons mogelijkerwijs volgend jaar hier weer voor inzetten.