Duidelijke overwinning voor Jacqueline!

De verkiezingscampagnes in Malawi begonnen officieel in februari van dit jaar. Voor de parlementszetel van Rumphi West was Jacqueline éen van de zeven kandidaten, 4 vrouwen en 3 mannen. Jacqueline was de enige, echt onafhankelijke kandidaat, terwijl er 5 kandidaten waren die behoren tot de belangrijkste politieke partijen van Malawi.

In de laatste week van de campagne veranderde de toon en het tempo van de uitingen in de campagne, waarbij de meeste kandidaten steeds extremer werden in hun uitspraken, beloften en “hand-outs” (kleine giften aan het kiezerspubliek). Jacqueline bleef echter haar eigen koers varen.
Vervolgens stopte men de campagnes op 17 mei, om 2 dagen volledig te kunnen wijden aan de logistieke gang van zaken rond het stemmen.
In Luviri werd – net als in veel plaatsen in Malawi – de plaatselijke school ingericht als stemlokaal, waarbij het schoolhoofd fungeerde als voorzitter en de leraren hielpen bij het goed laten verlopen van de stemming..

Het stemmen begon op 20 mei al vroeg in de ochtend. Vanaf ongeveer 6 uur was er een contante stroom van stemgerechtigden die tot aan het sluiten van de stemlokalen om 6 uur ‘middags, waarbij de opkomst werd geschat op ongeveer 75%. Er werd natuurlijk ook gestemd voor een nieuwe president, maar alle aandacht ging toch wel uit naar de verkiezing van de nieuwe MP van Rumphi West. Jacqueline en haar team hadden waarnemers in alle 32 stemlokalen om er zeker van te zijn dat de juiste procedures werden gevolgd.

Waiting for resultsRond 9 uur ’s avonds hadden Jacqueline en haar hele team zich verzameld om de uitslagen van de individuele stemlokalen te volgen, die de waarnemers terplekke doorbelden, zodra de stemmen waren geteld.
Het werd al snel duidelijk dat Jacqueline afstevende op een overtuigende overwinning, maar toch bleven velen de hele nacht doorwaken om mee te delen in de vreugde van het steeds duidelijker worden van de overwinning, totdat eindelijk ook het laatste stemlokaal de trend bevestigde: de mensen van Rumphi West hadden massaal gekozen voor Jacqueline, ze stemden voor echte, betekenisvolle ontwikkeling in plaats van voor de herhaalde beloften van de gevestigde partijen.

Tegen de ochtend van de 21ste mei was duidelijk dat Jacqueline en haar team beloond waren voor vele weken hard werken. Haar overwinning werd op radio en TV bekend gemaakt en de felicitaties begonnen binnen te stromen.
Officiële cijfers lieten zien dat Jacqueline bijna 60% van de stemmen had gekregen voor de Rumphi West zetel en dat ze had gewonnen in 27 van de 32 stemgebieden. Zo´n overmacht is in het gebied bijna ongekend en het spreekt boekdelen over hoe de hoog de bevolking Jacqueline en Eva Demaya waarderen.Celebrate victory

Op het centrum werd een klein feestje gebouwd met zang, dans en drama, zoals het altijd gebeurt als er iets te vieren valt.
Het duurde tot 2 juni voor de nieuwe president (Peter Mutharika) en de nieuwe kamerleden op TV officieel werden aangekondigd. De Malawiaanse pers en media zal er aan moeten gaan wennen om de naam Jacqueline Kouwenhoven goed uit te spreken… dat wordt nog even oefenen.

Verkiezingscampagne van Jacqueline “op volle toeren”

In de 3-voudige verkiezingen van 20 mei aanstaande kiest de bevolking van Malawi niet alleen hun president en de parlementsleden maar ook de locale raadleden, die hen de komende 5 jaar zullen vertegenwoordigen.
Jacqueline heeft zich in deze verkiezingen verkiesbaar gesteld als een onafhankelijke kandidaat voor het parlement voor de zetel van het district Rumphi West. Dit district is het gebied waar Eva Demaya actief is. Als Jacqueline wordt gekozen als vertegenwoordiger van de mensen in haar gebied, geeft dat haar de kans om nog meer structureel te veranderen in Rumphi West.

Jacq campaign photo -1De verkiezingscampagne startte officieel in februari en wordt de laatste weken steeds hectischer, nu 7 kandidaten strijden om de gunst van de keizer met inzet van “campagnecadeautjes”.
Het is in veel Afrikaanse landen gebruikelijk om de stemgerechtigden aan te moedigen op de “juiste” persoon te stemmen door het aanbieden van cadeautjes. Jacqueline doet dit anders en gebruikt het werk van het Centrum en alle goede ontwikkelingen die het Centrum voor het gebied gebracht heeft, om voor haar te spreken.

Jacq campaign photo-2Malawi is nog maar een jonge democratie (de eerste verkiezingen waren in 1994) en het land heeft nog tijd en ervaring nodig om een efficiënt en goed verlopend verkiezingsproces te laten zien, dat voldoet aan de internationale normen hierover.
Maar ondanks de uitdagingen die dit proces aan Jacqueline en haar campagnegenoten biedt, wordt ze steeds geïnspireerd door de steun en het enthousiasme van heel veel mensen in haar kiesdistrict. Zij brengen hun typische joie de vivre en energie mee naar elke campagnebijeenkomst, waar de serieuze verkiezingsspeeches worden afgewisseld met dans, toneel en zang. Jacqueline wordt bij haar campagne geholpen door een fantastisch team van medewerkers die helpen bij het organiseren van de talloze evenementen en bijeenkomsten.

De uitslag van de verkiezingen zal pas bekend zijn op 27 mei. Maar wat het resultaat ook zal zijn, het Centrum heeft nu al een enorme hoeveelheid positieve publiciteit gekregen op de radio, op TV en in de nationale pers en dat kan alleen maar goed zijn voor het werk van het Centrum in de nabije toekomst.

Lees meer over Jacquelines verkiezingsprogramma en leidraad in haar MP-schap in haar handvest.

Jacqueline verkiesbaar voor het Malawische parlement

Het nieuwe jaar wordt voor Jacqueline Kouwenhoven een belangrijk jaar. Jacqueline zal zich als onafhankelijk parlementslid verkiesbaar stellen voor de Malawische parlementsverkiezingen van 20 mei 2014. Om dat te kunnen doen heeft ze onlangs het Malawische staatsburgerschap ontvangen.

Malawi hanteert het Britse kiessysteem, waarbij parlementsleden gekozen worden per kiesdistrict. Bij toeval is het zo dat het werkgebied van het Centrum overeenkomt met het kiesdistrict Rumphi-West, een gebied met naar schatting zeventigduizend mensen. De bevolking van dit gebied heeft aan Jacqueline gevraagd hen te vertegenwoordigen in het parlement van Malawi.
Jacqueline heeft lang nagedacht over dit verzoek om parlementslid te worden, naast haar werk voor het Centrum. Uiteindelijk heeft ze besloten om als onafhankelijke kandidaat mee te doen aan de parlementsverkiezingen op 20 mei aanstaande.

Een onafhankelijk parlementslid is niet betrokken bij partijpolitiek, zit in de oppositie en maakt geen onderdeel uit van de regering. Het is natuurlijk wel mogelijk de regering te steunen wanneer dit vanuit de overwegingen van het onafhankelijke parlementslid in het belang is van de mensen van Rumphi-West die zij vertegenwoordigt of het gehele land.

Het ligt in de verwachting dat vanuit deze ontwikkelingen zowel Jacqueline als het Eva Demaya Centrum in het nieuws zullen komen en meer bekendheid en nog meer steun zullen krijgen.