Eva Demaya Wandeltocht 2018

Mooie opbrengst Adventsactie

christmas greetingsDe inzameling van de Adventsactie ten behoeve van het Eva Demaya centrum in Malawi heeft een bedrag van €25.000,- opgeleverd voor de bouw van een school in het noorden van Malawi. Er kan gestart worden met de bouw van de school, lerarenhuizen en latrines zodat 400 kinderen in hun leefgebied naar school kunnen.
De kaarten met kerstwensen die door de Westlandse kerkgangers en schoolkinderen zijn geschreven voor de inwoners van Malawi, zijn door de secretaris van de stichting persoonlijk overhandigd aan Jacqueline Kouwenhoven en een grote groep mensen in Malawi. De Malawianen vonden het geweldig om een kaart te ontvangen, er ontstond zelfs een ruilhandel onderling. Jacqueline heeft een aantal kaarten met een lange tekst vertaald voor de ontvangers.

Eva Demaya Wandeltocht 2018

Sportcompetitie groot succes

Onlangs hebben we hier in het noorden van Malawi de Eva Demaya Sport competitie afgesloten.

De competitie was georganiseerd voor voetbal en voor netbal. Dit jaar heeft het Centrum voor het eerst een competitie georganiseerd voor het gehele werkgebied. Het gebied was opgedeeld in vier zones en iedere zone had zijn eigen competitie. Dit is gedaan omdat de participerende teams geen transport hebben en dus naar de plek van de wedstrijd lopen. Een zone beslaat ongeveer tien bij twintig kilometer dus de teams leggen te voet grote afstanden af.

In totaal hebben 92 voetbal teams en 51 netbal teams meegedaan.

Voetbalcompetitiefinale 2013 in Mwazisi
Voetbalcompetitiefinale 2013 in Mwazisi

In de landelijke, afgelegen gebieden van Malawi is er niet veel te doen voor jonge mensen. Hierdoor zijn de jongeren erg op elkaar gericht en velen bevinden zich al op jonge leeftijd verwikkeld in relaties. Dit leidt ertoe dat in de dorpen jongens en meisjes op vroege leeftijd trouwen en kinderen krijgen. Dit op zich draagt er weer toe bij dat het moeilijk is om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen.

Sport is een zeer belangrijke en gezonde afleiding voor de jongeren. En de inzet waarmee zij voetbal en netbal spelen is hartverwarmend. Ouderen zijn eveneens erg betrokken bij sport en ieder team heeft een netwerk van commissies en supporters om zich heen; de voetbal en netbal coaches hebben een groot aanzien in de dorpen.

Netbalcompetitiefinale 2013 in Mwazisi
Netbalcompetitiefinale 2013 in Mwazisi
Met de Eva Demaya Competitie zijn duizenden mensen vijf maanden actief bezig geweest. Het enthousiasme voor de competitie was enorm groot; iedere wedstrijd trok veel toeschouwers. De prijzen voor de winnaars waren aantrekkelijk voor de jongeren. De verdiensten worden gebruikt om sport uniformen en voetbalschoenen (tweedehands) te kopen.
De foto’s zijn van de finale in Mwazisi, dat op ruim twintig kilometer van het Centrum ligt. Er waren rond de vier duizend mensen aanwezig en er werd gedanst en gezongen. Het was werkelijk een festijn!

Eva Demaya Wandeltocht 2018

Sportcompetitie start dit jaar met record aantal teams

De netball-dames
De netball-dames

De Eva Demaya sportcompetitie voor de voetbal en de netbal is weer begonnen.
Dit jaar hebben we het gebied uitgebreid en wordt er door het gehele werkgebied van het Centrum aan de competitie meegedaan. Momenteel zijn er bijna 30 voetbal teams en 18 netbal teams die zich aangemeld hebben.
We hebben de competitie officieel een aantal weken geleden geopend.
Het was een gezellige zaterdagmiddag.

Eva Demaya Wandeltocht 2018

Container voor Eva Demaya

Begin juni 2010 hebben wij een zeecontainer met hulpgoederen verscheept naar Malawi met goederen waar Jacqueline een tekort aan had.

Container voor Eva Demaya
Container voor Eva Demaya

Het ging hier om medicijnen, kleding, speelgoed en knuffels, sportkleding en schoenen, gereedschap, fietsen, beddengoed (dekens), aggregaten, een koelkast etc.
Voordat we zover waren hebben we een jaar acties gevoerd om al deze spullen bij elkaar te krijgen. We hebben daarbij ook steun gehad van diverse organisaties die voor ons aan het lobbyen zijn geweest. Sportverenigingen zoals KMD en Velo en ook de recycling in ’s Gravenzande heeft ons enorm geholpen. Alle spullen zijn veilig op de plaats van bestemming aangekomen en Jacqueline is er erg blij mee en gaat voor verdere distributie zorgen.
Dit was voor ons weer een succesvol project dat afgerond is.