Opleiding homeopatisch assistent van start

Training session May 2014Op 5 mei is het Eva Demaya Centrum gestart met een opleiding voor homeopathie assistent voor 11 nieuwe studenten. Het is een intensieve opleiding die zes maanden duurt. Voorafgaand aan deze opleiding hebben de studenten een opleiding van anderhalf jaar gevolgd tot eerste hulp-verlener met behulp van homeopathie.

De elf studenten zijn gekozen vanwege hun motivatie om zich voor hun gemeenschap in te zetten, hun interesse in homeopathie, hun leermogelijkheden en hun betrokkenheid. Alle studenten komen uit zeer afgelegen plaatsen in het werkgebied van het Centrum.

De lessen worden verzorgd door vier verschillende, ervaren homeopaten die afkomstig zijn uit Nederland, Zwitserland, Duitsland en Nieuw-Zeeland. De medische vakken worden onderwezen door Chawezi, een Malawiër die dit jaar als arts afstudeert. De opleiding staat onder leiding van Nicoliene Potgieter, die al tien jaar als homeopaat aan het Centrum verbonden is.

Studenten eerste hulp met homeopathie geslaagd

Op 15 april 2014 was er een feestelijke gebeurtenis in het Eva Demaya Centrum. 19 homeopathie studenten ontvingen hun certificaat na het afronden van hun training.

Homeo graduation 15 04 14Sinds december 2012 zijn de studenten tweemaal per maand een dag naar het Centrum gekomen voor onderricht in ‘eerste hulp met homeopathie’. De studenten komen uit afgelegen gebieden van het werkgebied van het Centrum, waar de mensen slecht toegang hebben tot gezondheidszorg. Vanuit de overheid zijn in het hele gebied maar drie gezondheidscentra of klinieken voor eerste lijns gezondheidszorg. De meeste mensen moeten één tot twee uur lopen, en soms langer, voordat zij bij een kliniek aankomen. Omdat men opziet tegen de vermoeiende tocht wachten de mensen lang voordat zij naar een gezondheidscentrum gaan. Eenvoudig te behandelen ziekten worden hierdoor soms levensbedreigend en er overlijden helaas mensen aan in beginsel goed te behandelen ziekten.

De nu afgestudeerde ‘eerste hulp werkers met homeopathie’ werken in hun eigen dorp, waar de mensen direct toegang tot hen hebben. Zij behandelen daar klachten als koorts, overgeven, diarree, huidaandoeningen, spier- en gewrichtspijnen, blaasontstekingen en wonden. Vooral koorts in combinatie met diarree of overgeven kan snel levensbedreigend zijn. De eerste hulp die deze werkers bieden voorkomt dat de ziekte ernstig wordt. Verder hebben zij geleerd als onderdeel van hun opleiding ernstige aandoeningen te onderkennen en de patiënten naar de kliniek of het ziekenhuis te verwijzen.

Na het ontvangen van hun certificaat gaan de studenten door met hun studie naar het volgende niveau: homeopathische gezondheidswerkers.

Van de feestelijke uitreiking van de certificaten op 15 april werd door een journalist van de radio-omroep Zodiak verslag gedaan.

Materialen voor basisscholen

In de afgelopen maanden heeft het Centrum aan ruim twintig basisscholen eenvoudige materialen gedoneerd. Het gaat om lampen op zonne-energie, geografische kaarten, doosjes krijt, blank papier, pennen en ballen.

materials at schools -1De lampen op zonne-energie helpen de scholieren van de hoogste klas die na schooltijd huiswerk moeten maken en studeren voor hun examen. Voor velen is het onmogelijk om dat thuis te doen, omdat daar geen verlichting is. Daarom komen zij ’s avonds naar school. Maar de meeste scholen hebben ook moeite om verlichting aan te bieden. De lampen op zonne-energie die het centrum hen schenkt zijn voor hen een uitkomst.

De kaarten die het Centrum aan basisscholen doneert, worden op houten borden bevestigd, zodat ze gemakkelijk opgehangen kunnen worden. Deze borden worden in alle klassen gebruikt voor de aardrijkskundelessen. In de meeste scholen is dit het enige lesmateriaal dat aan de muur hangt.

Materials at schools - 2Het papier en schrijfmateriaal dat vanuit Eva Demaya wordt gegeven, is voor zowel de leerkrachten als voor de scholieren. Het gebeurt regelmatig dat de leerkrachten geen blank papier hebben of dat een scholier geen pen heeft om mee te schrijven. Ook deze materialen worden dus enorm gewaardeerd.

Een bal is altijd een bron van vreugde, hier in Malawi. Wanneer het Centrum een bal aan een school doneert, is dat werkelijk een feest. Vier- tot vijfhonderd kinderen juichen en dansen bij het zien van de bal. Het schoolhoofd bewaart dit kostbare bezit in zijn kantoortje, of als dat er niet is, in zijn huis.

Het Eva Demaya Centrum is dankbaar dat ze met uw steun deze, voor Nederlandse begrippen, eenvoudige materialen, kan schenken aan kinderen en hun onderwijzers, die gewoonlijk met heel weinig middelen en materialen opgroeien en moeten leren.

Waterdichte grasdaken voor scholen

In het werkgebied van het Eva Demaya Centrum zijn 40 basisscholen die één, twee of soms meer klaslokalen hebben. Deze kleine, eenvoudige lokalen zijn door de bevolking zelf gebouwd, zonder hulp van de overheid. Ook de latrines voor de scholen en de huizen voor de leerkrachten bouwen de mensen vaak zelf.
plastic for grassroofs
De schooltjes hebben meestal grasdaken. Deze grasdaken zijn niet waterdicht. In de regentijd levert dit problemen op en kunnen de leerlingen geen onderwijs volgen.
Deze daken kunnen op een eenvoudige manier waterdicht gemaakt worden door een dun laagje plastic onder het gras over het dakraster te spannen. Maar de bevolking kan het financieel niet opbrengen dit plastic aan te schaffen.

In de afgelopen maand december, aan het begin van het regenseizoen, zijn vanuit het Centrum rollen plastic gedistribueerd aan alle basisscholen om hun klaslokalen waterdicht te maken. Ook huizen voor de leerkrachten en latrines zijn op deze manier waterdicht gemaakt.

Bij een school in een zeer afgelegen gebied was op het moment dat de medewerkers van het Centrum aankwamen een onderwijzeres juist haar spullen aan het inpakken om te vertrekken, omdat zij niet langer in haar lekkende huis kon verblijven. Met de hulp van het Centrum besloot zij alsnog in het dorp te blijven en de kinderen les te geven. In dit dorp en andere dorpen in het gebied kunnen leerlingen nu gedurende het regenseizoen onderwijs blijven volgen!

Eerste hulp met homeopathie

Het Eva Demaya Centrum staat de mensen in de dorpen in het noorden van Malawi bij met een goedkope en aanvullende vorm van gezondheidszorg. De levensverwachting van de mensen in Noord Malawi is schrikbarend laag en de belangrijkste oorzaak daarvoor was (en deels nog is) het ontbreken van goede gezondheidszorg dicht bij huis.
Vaak wacht men te lang om naar een ziekenhuis te gaan omdat het ver weg is en de reis moeizaam of te duur is. Hierdoor overlijden met name jonge kinderen in de dorpen aan ziekten die door snelle behandeling en eerste hulp en goed behandelbaar zijn.

Studenten 1ehulp homeopathieOm hier iets aan te veranderen heeft het Centrum de afgelopen jaren tien mensen opgeleid tot homeopathische gezondheidswerkers. Deze mensen kunnen op een eenvoudige en goedkope wijze een groot aantal aandoeningen en klachten behandelen, zoals onder andere malaria, aandoeningen van de luchtwegen, braken, diarree, koorts, verwondingen, huidklachten. De gezondheidswerkens werken vanuit hun huis in de dorpen en behandelen gemiddeld dertig tot vijftig patiënten per maand. Voor een behandeling vragen ze een kleine bijdrage van rond de 25 eurocent.

Om meer eenvoudige gezondheidszorg in de dorpen aan te kunnen bieden, zijn we in het afgelopen jaar begonnen met een opleiding in eerste hulp met homeopathie voor 24 studenten. De studenten komen twee dagen in de maand naar het Centrum waar zij opgeleid worden door Peter Msowoya, die al zes jaar in het centrum werkt als homeopathisch assistent.

Door het werk van de homeopathische gezondheidswerkers en straks ook de eerste hulp werkers, worden véél meer zieke mensen geholpen in een vroeger stadium. Doordat de mensen nu dichtbij huis toegang hebben tot adequate gezondheidszorg wordt voorkomen dat de ziekte ernstige vormen aanneemt naar infecties, uitdroging of hoge koorts.
Hiermee kunnen levens worden gered!

Weesjongeren geholpen met schoolgeld

Door de AIDS-epidemie van de afgelopen vijfentwintig jaar zijn er enorm veel weeskinderen in Afrika, in Malawi en eveneens in het werkgebied van het Eva Demaya Centrum.

Nagenoeg alle weeskinderen wonen in bij familieleden, waardoor bijna ieder gezin de zorg heeft voor twee, drie of nog meer weeskinderen, naast de zorg voor hun eigen kinderen. De familie probeert zo goed mogelijk voor hen zorgen, maar het vraagt veel van hen.
Voor veel families is het onmogelijk om voor weeskinderen schoolgeld te betalen. Basisonderwijs is gratis in Malawi, maar voor de middelbare school wordt een bijdrage gevraagd van ongeveer vijftien euro per trimester. Daarnaast zijn uitgaven voor een schooluniform en, zeer eenvoudige, studiematerialen nodig. Young persons at Mwazisi
Het Eva Demaya Centrum steunt ieder jaar 35 weesjongeren met schoolgeld voor hun middelbare schoolopleiding. Deze middelbare scholieren worden geselecteerd door de gemeenschap zelf, aan de hand van door het Centrum bepaalde criteria. Als een scholier goed presteert, blijft het Centrum die scholier bijstaan. Young persons at Kamphenda
In het werkgebied van het Eva Demaya Centrum zijn acht middelbare scholen en met de hulp van het Centrum zijn er nu op ieder van die scholen weesjongeren die het geluk hebben te kunnen studeren. Dit jaar zijn 12 jongeren nieuw in het programma opgenomen en ongeveer evenveel jongens als meisjes worden ondersteund.
Op de foto’s staan de scholieren van Kamphenda ( Washington en Brighton) en van Mwazisi (Esteris, Fidess en Efrida).

Schoolkinderen geholpen met loopbrug

Overhandiging brug Waliro
Overhandiging brug Waliro
Waliro is een van de afgelegen gebieden waarvoor het Eva Demaya Centrum zich inzet. De dorpshoofden van deze gemeenschap kwamen vragen of wij hen konden helpen met een brug over de beek die door hun gebied stroomt. Deze beek wordt tijdens het regenseizoen zo groot dat de kinderen niet langer naar school kunnen. De smalle brug die voorheen over dit stromende water lag was ingestort.

Na de situatie te hebben bekeken, besloten wij een smalle loopbrug aan te leggen.

Brug Waliro in gebruik genomen
Brug Waliro in gebruik genomen

Deze brug is onlangs voltooid en overhandigd aan de gemeenschap. Iedereen is echt enorm blij en dankbaar voor deze brug. De schoolkinderen kunnen nu weer naar de school die aan de andere kant van de beek ligt!

Op de eerste foto wordt de brug overhandigd. Op de tweede foto staan een aantal mensen van Waliro die nu dankbaar gebruik maken van de brug.

Kleuterschool geeft kinderen voorsprong

Op het eva Demaya centrum is een kleine kleuterschool. Kinderen van twee tot vijf jaar komen iedere ochtend naar de kleuterschool toe en ontvangt er opvang, voeding en onderwijs. Vooral het gedeelte voeding is heel belangrijk omdat er veel families zijn waar men niet ontbijt. Op de kleuterschool ontvangen zij wel voeding in de ochtend.
Naast voeding, leren de kinderen al veel op de kleuterschool. Ze krijgen een introductie in de Engelse taal, thuis spreken zij vaak alleen de lokale taal, en ze leren op een zeer natuurlijke en eenvoudige wijze er mee om te gaan. De kleuters die op het Eva Demaya centrum naar de kleuterschool zijn geweest hebben een duidelijke voorsprong op de overige kinderen wanneer zij naar de eerste groep van de basisschool gaan. De kinderen leren het alfabet, kennen enkele Engelse liedjes, kunnen tellen, kennen de kleuren en vormen. Dagen en maanden, kunnen zichzelf introduceren in het Engels en zo voorts.

Kleuterklas in uniform
Kleuterklas in uniform
Het belangrijkste is nog wel dat de kinderen met een groot plezier naar school gaan, veel leren en dit ook leuk vinden. Veel andere kinderen treffen het slechter, ongeïnteresseerde onderwijzers maken het dat kinderen het ook niet interessant vinden en hierdoor snel opgeven of soms zelfs de basisschool niet eens afmaken. Sinds kort heeft een deel van de kleuters op het centrum een uniform. Dit was een idee van de ouders en van de onderwijzers, op de basisschool is een uniform ook verplicht (naar het Britse schoolsysteem). Het staat erg vrolijk alle kinderen in het zelfde geheel van groen en geel.

Eva Demaya doneert computer aan school

In Chirambo, een klein plaatsje op 8 km van het Centrum hebben we een computer gedoneerd aan de middelbare school daar.
Aan het begin van dit jaar is de school aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. In mei waren we op de school uitgenodigd als eregast bij het afstuderen van studenten.
Deze studenten hadden nog nooit een computer gezien hadden en ook de leraren gaven aan dat een computer hen zou helpen met hun werk. We hebben toen een tweedehandse computer aan kunnen schaffen en hebben hem aan de school gedoneerd.
De gift werd echt enorm gewaardeerd.

Bouw van nieuwe ontmoetingsruimte vordert

Het bouwen van de ontmoetingsruimte verloopt goed.
Het is een eenvoudige, ronde hal met veel ramen en twee grote deuren. Ernaast is een opslag ruimte waar we stoelen, tafels e.d. kunnen opslaan. Naast de hal komt een parkeerplaats.
Bezoekers die naar het centrum komen, worden dan naar de hal verwezen waar ze welkom geheten worden.
We hebben nu iedere week wel een, twee of meerdere delegaties of bezoekers. Daarnaast kan de hal gebruikt worden voor vergaderingen, bijeenkomsten of trainingen.
De hal is 11 meter in doorsnee en er kunnen gemakkelijk 100 mensen comfortabel in zitten.
De hal zal netjes afgewerkt worden en ondanks de eenvoud er toch mooi uitzien.