Microkrediet focust op verbetering voedselsituatie

Aan het begin van deze maand zijn we aan een nieuw jaar begonnen voor het microkredieten project.
Het komende jaar zullen 80 mensen (en hun families) geholpen worden met kunstmest en zaad op krediet. Kunstmest is erg duur geworden in Malawi en een lening om dit te kunnen kopen helpt de mensen.
Er wordt echter ook gezocht naar alternatieven voor kunstmest. Van overheidswege wordt nu ook landbouw met behulp van compost aanbevolen. Het gebruik van compost helpt ook bij het vasthouden van water in de grond, wat van belang is nu het steeds minder regent hier in Malawi.
Het zal echter heel veel overtuigingskracht vragen voordat mensen over zullen stappen op deze voor hen nieuwe manier van werken.

Afzetmarkt voor agrarische producten

Gedurende het afgelopen regenseizoen hebben veel mensen soja verbouwd in plaats van tabak. De tabakprijzen waren erg slecht de laatste jaren en ook de overheid stimuleert het verbouwen van andere gewassen.

Ook in het microkredieten project hebben wij geen leningen meer verstrekt voor tabak, maar wel voor soja, en voor maïs.

De deelnemers aan het microkredieten project betalen hun leningen terug met de geteelde producten. Dit betekent dat wij op zoek zijn gegaan naar kopers voor soja.

Tijdens het zoeken naar betrouwbare kopers van soja, werd het duidelijk dat in het gehele gebied mensen problemen hebben met het afzetten van hun verbouwde producten. Omdat soja voor hier een nieuw gewas is, is er nog geen infrastructuur voor het verkopen ervan.

Om de mensen in ons gebied te helpen met het verkopen van hun verbouwde soja zijn we nu als Centrum bezig een structuur op te zetten met een inkoper van gewassen, Export Trading Group. Dit is een bedrijf dat is opgezet en wordt gerund door mensen uit India; zij zijn in veertig Afrikaanse landen actief. Zij hebben een visie om de landbouw in Afrika te bevorderen.

Als Centrum zijn we nu bezig om drie depots te organiseren waar mensen hun soja naar toe kunnen brengen en waar de inkopers naartoe komen om in te kopen. Voor het goed functioneren van de depots betaalt het Centrum twee wakers en een klerk per depot. De inkopers betalen ons hiervoor 5 Kwacha per verkochte kilo soja.

Mocht dit initiatief van het Centrum om een afzetmarkt te creëren goed verlopen, dan zullen we ons mogelijkerwijs volgend jaar hier weer voor inzetten.

Microkredieten seizoen 2010/2011

Deze maand zijn we begonnen aan het derde jaar van het microkredieten project. Voor het komende jaar is het aantal deelnemers gestegen van 110 naar 150. Bovendien krijgen de deelnemers 5 zakken kunstmest van 50 kg op krediet. Dit betekent dat het krediet per deelnemer ongeveer 190 euro is. (Helaas is de wisselkoers erg laag momenteel en is alles dus duurder.) De nieuwe deelnemers zijn al geselecteerd en zij zullen binnenkort een zesdaagse training krijgen om aan het project deel te kunnen nemen.

Microkredieten 2010

Binnen het microkredieten project zijn nu alle deelnemers voor dit jaar georganiseerd. In totaal doen er 110 mensen mee aan het project. Dit zijn er 40 minder dan vorig jaar. Sommige deelnemers van vorig jaar doen dit jaar niet mee omdat ze geen lening nodig hebben om kunstmest te kopen! Dit is dus een uiterst positieve ontwikkeling! Anderen zijn afgevallen omdat de groep besloten heeft dat ze niet langer met hen wilde samenwerken. De kredieten worden verleend aan personen die zich in groepen georganiseerd zijn; de groepsleden zijn voor elkaar verantwoordelijk om de lening af te lossen. Indien een van de deelnemers niet serieus is, kan de groep dan ook besluiten niet langer met die persoon samen te willen werken. De project leider heeft zelf twee groepen af laten vallen omdat zij niet aan de criteria van het microkredieten project voldeden.
De nieuwe deelnemers hebben een zesdaagse training gehad.
Voor dit jaar krijgen alle deelnemers een lening voor 4 zakken kunstmest. Vorig jaar waren de leningen voor 2 zakken kunstmest per persoon. De deelnemers zijn erg blij met de 4 zakken kunstmest, die de afgelopen week gedistribueerd zijn.
Het terugvorderen van de kredieten is erg goed verlopen; ruim 99% van de leningen is terug betaald

Microkredieten succesvol

Micro-credits group March 2009
Microkredietengroep Maart 2009

De opzet van het microkredieten project is een groot succes geworden in 2009. De oogst van maïs en tabak was goed en is tegen een goede prijs verkocht, zodat de deelnemers hun lening op tijd terug konden betalen.
Met veel enthousiasme willen zij het komende jaar weer deelnemen.

Het microkredieten project is het tweede jaar ingegaan. Drie groepen van 10 leden ieder hebben zich teruggetrokken omdat zij ergens anders leningen kunnen afsluiten. Het beleid van het project is om alleen die mensen te ondersteunen die geen toegang hebben tot leningen bij andere instanties. Dit betekent dat 120 leden van vorig jaar doorgaan in het tweede jaar. Er zal één nieuwe groep gevormd worden zodat we dit jaar in totaal aan 130 mensen een lening zullen verschaffen. Met de extra fondsen die beschikbaar zijn gesteld kunnen we de leningen enigszins verhogen. De beste landbouwers en de best georganiseerde groepen zullen hiervoor in aanmerking komen. De nieuwe groep krijgt een training van 6 dagen, zoals we dat vorig jaar ook gedaan hebben, op het gebied van budgetteren, sparen, terugbetalen, groepsdynamiek en –organisatie, en landbouw.
Alle betrokkenen zijn erg dankbaar voor de extra fondsen en zeer enthousiast dat we dit project kunnen voortzetten. Landbouw is voor 85% van de bevolking hier de enige vorm van inkomen en om de mensen daarin te kunnen ondersteunen is van grote waarde.