Microkredieten voor landbouw

Het microkredieten project van het Eva Demaya Centrum helpt mensen om met behulp van landbouw hun inkomsten te verhogen.

In Malawi leeft het overgrote deel van de mensen van kleinschalige landbouw. Het belangrijkste gewas is maïs. Dit wordt zowel voor eigen consumptie als voor de handel verbouwd. Eveneens voor eigen consumptie en voor de handel worden bonen, soya en pinda’s verbouwd. Echte marktgewassen in Malawi zijn tabak, katoen, thee en koffie.
EDC Photos 24-01-2014 196Het verbouwen van maïs wordt door de veranderende weersomstandigheden steeds moeilijker. Het is dan ook van belang dat mensen hun teelttechnieken aanpassen. De overheid werkt hier aan, omdat het voor iedereen van belang is dat er voldoende voedsel verbouwd blijft worden.

De microkredieten die het Centrum verstrekt, zijn bedoeld om de oogst van maïs en soya te vergroten. Door de leningen komt er meer voedsel beschikbaar voor de gemeenschap en de individuele landbouwers kunnen hun inkomen verbeteren.

De kredieten worden verleend aan groepen mensen die zich hebben georganiseerd in groepen van zo’n tien personen, waarvan de leden voor elkaar instaan, ook bij het terugbetalen van de leningen. Eén van de deelnemende groepen bestaat uit mensen die zeer slechtziend of blind zijn. EDC Photos 02-04-2014 239

In het afgelopen (teelt)seizoen zijn in totaal 120 mensen geholpen met een klein krediet voor de landbouw. Verder zijn afgelopen jaar acht mensen geholpen met een lening voor hun handel. De leningen variëren van 75 tot 250 euro per persoon, afhankelijk van de draagkracht van de landbouwer of handelaar.In de maanden mei tot en met september, als de opbrengst van het land door de landbouwers is verkocht, wordt de balans opgemaakt en worden deleningen teruggevorderd. De verwachting is dat van het afgelopen seizoen – ondanks alle problemen die de mensen hebben – meer dan 95% van de uitstaande leningen terugbetaald kan worden. En dat geld zal worden besteed om het project het komende jaar voort te zetten.

Regenseizoen eindigt te vroeg

Verdroogde mais
Verdroogde mais
In het gebied rondom het Centrum is dit jaar het regenseizoen te vroeg tot een einde gekomen. Sinds begin maart heeft het niet meer geregend en is de natuur aan het uitdrogen. Naast het feit dat het triest is om de jonge bomen en struiken te zien verwelken, heeft het ook nadelige gevolgen voor de maïsoogst.

Bij een goed regenseizoen lukt het de meeste mensen om voldoende maïs te telen voor het gehele jaar. Vers maïs is normaal vanaf eind maart of begin april beschikbaar. De volledige oogst van gedroogde maïs vindt in juni en juli plaats. Deze gedroogde maïs wordt dan bewaard voor het komende jaar.

Nu de regen te vroeg is opgehouden is de maïs niet tot volle wasdom gekomen en zal er dus geen goede oogst zijn. Veel mensen zullen daarom al na enkele maanden voedseltekort hebben. En indien zij daarnaast weinig inkomen hebben om maïs of ander voedsel te kopen, zullen deze mensen met serieuze honger te maken krijgen.

Verdroogde maisoogst
Verdroogde maisoogst

De voortijdige droogte betreft het gebied met een straal van 15 km rondom het Centrum. Dit gebied ligt in een zogenaamde regenschaduw en is altijd al droger dan andere gebieden in het land. Dit jaar is deze droogte helaas echt schadelijk.

Als Centrum zullen we het komende jaar onontkoombaar betrokken zijn bij voedselhulp voor de mensen die echt geen andere mogelijkheid hebben om aan eten te komen.

Jacqueline
Malawi

Regentijd, altijd weer lastig!

Begin van 2013, tijd voor regentijd in Malawi. Iedereen is druk bezig op het land met het verbouwen van mais, soya, pinda’s, bonen, zoete aardappelen of tabak. In andere streken van Malawi wordt er ook koffie, thee of katoen verbouwd. In de streek van het Eva Demaya Centrum is hier echter het klimaat niet naar. Het landschap ziet er in deze tijd schitterend uit. Alle velden zijn omgespit en de nieuwe gewassen die erop geplant zijn groeien snel. Het is een prachtig gezicht alle velden, vooral nadat het heeft geregend en de zon er weer overheen schijnt. Helaas is de regen geen vanzelfsprekendheid meer. Er is zojuist een droogte van elf dagen geweest, voornamelijk de tabak lijdt hieronder.
De eerste drie maanden van het jaar zijn voor de mensen in de dorpen altijd de moeilijke maanden. De nieuwer oogst komt pas in april en de ouder oogst is langzamerhand aan het opraken. Bijna niemand in de dorpen heeft geld op dit moment en men leeft werkelijk van de ene dag op de andere dag. Indien iemand ziek wordt in deze periode is het voor de familie erg moeilijk om naar een kliniek te gaan. Ernstige zieken en zwakkere mensen overleven deze periode vaak niet. Dit is een hard gegeven.
In deze maanden komen er regelmatig mensen naar het Eva Demaya centrum om hulp te vragen. Veel van deze mensen kunnen we bijstaan met mais, plastic om de daken te repareren, zeep om zich mee te wassen of met een deken. In de kliniek worden de meest behoeftige behandeld zonder dat zij hiervoor hoeven te betalen. Homeopathie op het centrum is gratis en veel patiënten gaan dan ook daar naartoe.
Hoewel het een mooie tijd is voor de natuur, kijken heel veel mensen uit naar april wanneer er weer geoogst kan worden. Eind februari start de verkoop van tabak ook weer en zo komt er op bescheiden schaal weer geld in omloop. De eerste drie maanden zijn dus altijd even doorbijten tot er weer betere tijden komen in het voorjaar.

600 Bomen en fornuizen

De bomen krijgen water
De bomen krijgen water
De afgelopen weken zijn er 600 bomen geplant op het Eva Demaya centrum.
Deze bomen zijn uiteindelijk bestemd voor brandhout. De mensen op het centrum hebben elke dag brandhout nodig om te koken. Doordat de bevolking in Malawi enorm toeneemt en omdat er te weinig bomen worden geplant, is er een grote ontbossing gaande. In de laatste decennia zijn er ook rondom het centrum heel veel bomen verdwenen.
Samen met de dorpshoofden en de gemeenschap beschermt het eva Demaya centrum de heuvels direct achter het centrum. Er worden op de heuvels geen bomen meer omgehakt en de heuvels worden zo goed als mogelijk beschermd tegen bosbranden. Het resultaat wordt nu voor iedereen goed zichtbaar en wordt zeer gewaardeerd.
De mensen hebben echter wel brandhout nodig en de heuvels in de omgeving ontbossen in een razend tempo. Om hier iets aan te veranderen zijn er de afgelopen tijd 600 nieuwe bomen geplant. De bedoeling is ieder jaar een flink aantal bomen bij te planten, zodat die bomen dan weer gebruikt kunnen worden als brandhout en zo de heuvels te besparen.

Naast het planten van bomen is het Eva Demaya centrum ook actief met het bouwen van brandhoutbesparende fornuizen. In 2012 zijn er 204 van zulke fornuizen gebouwd. Sinds het begin van dit project, 2011, zijn er al meer dan 500 brandhoutsparende fornuizen gebouwd in het werkgebied van het Eva Demaya centrum. Dit is een behoorlijk aantal. Deze fornuizen, Eva Demaya Esperanza stoves genaamd, besparen meer dan de helft aan brandhout.

De binnenkamer van het fornuis
De binnenkamer van het fornuis
Het belangrijkste is echter dat voor het koken op de fornuizen alleen kleine takjes nodig zijn die gemakkelijk gesprokkeld kunnen worden. Bij het gebruik van de brandhoutbesparende fornuizen is het dus niet meer nodig om volledige bomen te kappen en wordt het probleem van ontbossing serieus tegen gegaan.

Microkrediet focust op verbetering voedselsituatie

Aan het begin van deze maand zijn we aan een nieuw jaar begonnen voor het microkredieten project.
Het komende jaar zullen 80 mensen (en hun families) geholpen worden met kunstmest en zaad op krediet. Kunstmest is erg duur geworden in Malawi en een lening om dit te kunnen kopen helpt de mensen.
Er wordt echter ook gezocht naar alternatieven voor kunstmest. Van overheidswege wordt nu ook landbouw met behulp van compost aanbevolen. Het gebruik van compost helpt ook bij het vasthouden van water in de grond, wat van belang is nu het steeds minder regent hier in Malawi.
Het zal echter heel veel overtuigingskracht vragen voordat mensen over zullen stappen op deze voor hen nieuwe manier van werken.

Warmte en droogte komen vroeg dit jaar

Het weer in Malawi ontwikkelt zich zorgelijk.
Het is veel te warm voor de tijd van het jaar en het is al vier maanden droog terwijl het zou moeten regenen.
Op het Centrum zijn er door de ongewone warmte al bomen aan het uitlopen terwijl dit eigenlijk pas in november zou moeten gebeuren. Het verrast mij dat de mensen zelf hier weinig mee bezig zijn; men neemt het zoals het komt.

Afzetmarkt voor agrarische producten

Gedurende het afgelopen regenseizoen hebben veel mensen soja verbouwd in plaats van tabak. De tabakprijzen waren erg slecht de laatste jaren en ook de overheid stimuleert het verbouwen van andere gewassen.

Ook in het microkredieten project hebben wij geen leningen meer verstrekt voor tabak, maar wel voor soja, en voor maïs.

De deelnemers aan het microkredieten project betalen hun leningen terug met de geteelde producten. Dit betekent dat wij op zoek zijn gegaan naar kopers voor soja.

Tijdens het zoeken naar betrouwbare kopers van soja, werd het duidelijk dat in het gehele gebied mensen problemen hebben met het afzetten van hun verbouwde producten. Omdat soja voor hier een nieuw gewas is, is er nog geen infrastructuur voor het verkopen ervan.

Om de mensen in ons gebied te helpen met het verkopen van hun verbouwde soja zijn we nu als Centrum bezig een structuur op te zetten met een inkoper van gewassen, Export Trading Group. Dit is een bedrijf dat is opgezet en wordt gerund door mensen uit India; zij zijn in veertig Afrikaanse landen actief. Zij hebben een visie om de landbouw in Afrika te bevorderen.

Als Centrum zijn we nu bezig om drie depots te organiseren waar mensen hun soja naar toe kunnen brengen en waar de inkopers naartoe komen om in te kopen. Voor het goed functioneren van de depots betaalt het Centrum twee wakers en een klerk per depot. De inkopers betalen ons hiervoor 5 Kwacha per verkochte kilo soja.

Mocht dit initiatief van het Centrum om een afzetmarkt te creëren goed verlopen, dan zullen we ons mogelijkerwijs volgend jaar hier weer voor inzetten.

Microkredieten 2010

Binnen het microkredieten project zijn nu alle deelnemers voor dit jaar georganiseerd. In totaal doen er 110 mensen mee aan het project. Dit zijn er 40 minder dan vorig jaar. Sommige deelnemers van vorig jaar doen dit jaar niet mee omdat ze geen lening nodig hebben om kunstmest te kopen! Dit is dus een uiterst positieve ontwikkeling! Anderen zijn afgevallen omdat de groep besloten heeft dat ze niet langer met hen wilde samenwerken. De kredieten worden verleend aan personen die zich in groepen georganiseerd zijn; de groepsleden zijn voor elkaar verantwoordelijk om de lening af te lossen. Indien een van de deelnemers niet serieus is, kan de groep dan ook besluiten niet langer met die persoon samen te willen werken. De project leider heeft zelf twee groepen af laten vallen omdat zij niet aan de criteria van het microkredieten project voldeden.
De nieuwe deelnemers hebben een zesdaagse training gehad.
Voor dit jaar krijgen alle deelnemers een lening voor 4 zakken kunstmest. Vorig jaar waren de leningen voor 2 zakken kunstmest per persoon. De deelnemers zijn erg blij met de 4 zakken kunstmest, die de afgelopen week gedistribueerd zijn.
Het terugvorderen van de kredieten is erg goed verlopen; ruim 99% van de leningen is terug betaald

Regenseizoen en Klimaat

In november dachten we dat het regenseizoen dit jaar vroeg begonnen was. Na twee weken hielden de regens echter op en werd het opnieuw erg warm (35C in de schaduw) en droog. De mensen die geplant hadden zagen hun maïs volledig uitdrogen. Sinds 19 december regent het weer en iedereen heeft nu geplant; het is nu afwachten of het lang genoeg blijft regenen. Er is momenteel veel te doen over de klimaatsveranderingen, ook in Malawi. Het blijkt dat de regering zich aan het beraden is hoe de komende veranderingen het hoofd te bieden. Enerzijds wordt er gedacht aan een groot irrigatieproject rondom het meer; anderzijds zal er ook rekening mee gehouden moeten worden dat men hier andere gewassen zal moeten gaan telen die beter bestand zijn tegen onregelmatige regen. De laatste twee jaar wordt er al veel aan irrigatie gedaan rondom de rivieren. Ook in de buurt van het Centrum zijn er mensen die in het droge seizoen groenten en maïs produceren. Dit is echter vooralsnog op kleine schaal.

Microkredieten succesvol

Micro-credits group March 2009
Microkredietengroep Maart 2009

De opzet van het microkredieten project is een groot succes geworden in 2009. De oogst van maïs en tabak was goed en is tegen een goede prijs verkocht, zodat de deelnemers hun lening op tijd terug konden betalen.
Met veel enthousiasme willen zij het komende jaar weer deelnemen.

Het microkredieten project is het tweede jaar ingegaan. Drie groepen van 10 leden ieder hebben zich teruggetrokken omdat zij ergens anders leningen kunnen afsluiten. Het beleid van het project is om alleen die mensen te ondersteunen die geen toegang hebben tot leningen bij andere instanties. Dit betekent dat 120 leden van vorig jaar doorgaan in het tweede jaar. Er zal één nieuwe groep gevormd worden zodat we dit jaar in totaal aan 130 mensen een lening zullen verschaffen. Met de extra fondsen die beschikbaar zijn gesteld kunnen we de leningen enigszins verhogen. De beste landbouwers en de best georganiseerde groepen zullen hiervoor in aanmerking komen. De nieuwe groep krijgt een training van 6 dagen, zoals we dat vorig jaar ook gedaan hebben, op het gebied van budgetteren, sparen, terugbetalen, groepsdynamiek en –organisatie, en landbouw.
Alle betrokkenen zijn erg dankbaar voor de extra fondsen en zeer enthousiast dat we dit project kunnen voortzetten. Landbouw is voor 85% van de bevolking hier de enige vorm van inkomen en om de mensen daarin te kunnen ondersteunen is van grote waarde.