Overuren op het Centrum door hoog aantal besmettingen met malaria

In het noorden van Malawi is momenteel sprake van een ongekend groot aantal besmettingen met malaria. De kliniek van het Eva Demaya Centrum staat erom bekend dat zij altijd een behoorlijke voorraad hebben van de middelen om te testen op malaria en de medicijnen om malaria te behandelen.
Mensen kwamen van heinde ver uit alle dorpen per fiets, lopend, met de ossenkar of ook wel gedragen door een familielid, om behandeling te zoeken. Heel vaak zijn ze dan al in een ander lokaal ziekenhuis geweest om erachter te komen dat daar geen tests en geen medicijnen waren.
 
 
De medische staf van het Centrum heeft enorm hard gewerkt en vele overuren gemaakt om alle mensen te kunnen helpen. Op sommige dagen werden meer dan 100 patiënten behandeld, waaronder veel kinderen.

Het Centrum is goed toegerust om deze noodhulp te leveren en daardoor vele levens te redden. Er is een efficiënt systeem opgezet voor het bestellen en verstrekken van medicijnen.
En het goed opgeleide team van medisch personeel dat op het centrum werkzaam is, is toegewijd aan haar werk om de gevolgen van de malariabesmetting te verminderen.

De mensen die op het Centrum hulp en medicatie hebben gevonden zijn erg dankbaar, de medewerkers van het Centrum op hun beurt bedanken de donateurs die hun werk mogelijk maken.

Nyika blij met gezondheidszorg

Op het Nyika Plateau, dat tot het werkgebied van het Eva Demaya Centrum behoort, wonen rond de 500 mensen. Het grootste deel van het plateau ligt in het Nyika National Park, een gebied met een beschermde status, waar wilde dieren vrij rondwaren en dat een uniek landschap kent met een specifieke flora, waaaronder veel soorten orchideeën. Alleen medewerkers van het park mogen er met hun familie wonen.

Het Nyika Plateau is erg afgelegen en enkele jaren geleden kreeg het Centrum de vraag of zij konden helpen met het bieden van gezondheidszorg daar, omdat gezondheidswerkers van de overheid er weigeren te werken.
 
Het Centrum heeft in het verleden meermalen gezondheidswerkers opgeleid. In 2014 was er onder de vrijwilligers die werden opgeleid tot gemeenschapgezondheidswerkers één die afkomstig was uit Nyika, Bannet Kaonga. Bannet woonde op het Nyika Plateau en was onderdeel van de kleine, geïsoleerde gemeenschap daar. Hij was zeer geïnteresseerd in de opleiding, en bleek een zeer goede student. Op de foto van de groep geslaagden staat Bannet in het midden, met het rode overhemd.
 

 
 
Sinds september 2014 werkt Bannet nu op Nyika en wordt enorm gewaardeerd door de bewoners van het plateau. Hij behandelt de meest voorkomende ziekten en aandoeningen zoals malaria, diarree, maag- en darmklachten, verkoudheden en bronchitis, spierpijnen en rug klachten. Ook is hij getraind in wondverzorging.
 

 
 
Onlangs besloot een Duitse ontwikkelingsorganisatie een nieuwe, kleine kliniek voor de gemeenschap te bouwen. Met de nieuwe kliniek en de diensten van Bannet hebben de mensen op het Nyika Plateau nu eindelijk toegang tot basisgezondheidszorg, wat voor hen van grote waarde is.

Certificate of excellence

Het Eva Demaya Centrum staat onder supervisie van het Malawiaanse Ministerie van Gezondheidszorg, die het Centrum 4 maal per jaar inspecteren. Recentelijk ontving het Centrum opnieuw een ‘Certificate of Excellence’ voor de PMTCT and ART diensten die zij uitvoeren.
PMTCT staat voor Prevention of Mother To Child Transmission. Dit is een programma waarbij zwangere vrouwen getest worden op HIV. Indien de test uitwijst dat een vrouw HIV-positief is, wordt er direct gestart met medicatie waardoor de zwangere vrouw geen AIDS zal ontwikkelen. De medicijnen bieden tevens goede bescherming tegen besmetting van het ongeboren kind en de meeste baby’s worden gezond geboren. Dit programma wordt uitgevoerd in de kraamkliniek op het Centrum tijdens de zwangerschapscontroles.

ART staat voor Anti-Retroviral Therapy, de behandeling van mensen met HIV/aids met medicijnen. Het Centrum heeft een aparte ART-kliniek gebouwd waar speciaal opgeleide medisch assistenten het programma uitvoeren.

De HIV-preventie en behandeling vanuit het Centrum heeft het aantal nieuwe infecties de laatste jaren enorm doen dalen en door de goede medicijnen kunnen mensen met aids langer leven. Het is voor de medewerkers van het Centrum enorm bemoedigend om te zien dat hun inspanningen resultaat hebben en dat zij daar vanuit de overheid erkenning voor krijgen.

NB. Malawi heeft een van de hoogste percentages HIV geïnfecteerde mensen van de hele wereld. Aids is in Malawi al jaren een oorzaak van de lage levensverwachting. In het laatste decennium is het door nationale en locale inspanningen gelukt om de HIV-epidemie een halt toe te roepen en het aantal nieuwe besmettingen is drastisch gedaald, en dat geldt gelukkig ook voor het aantal kinderen dat met HIV besmet raakt.
De HIV epidemie is in Malawi het ernstigst in de stedelijke gebieden en in het zuiden. Het gebied van het Centrum heeft met een percentage van 6,6% HIV-infecties een erg laag percentage ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 10,3% (cijfers van UNAIDS 2014).

Feestelijk afsluiting homeopathie opleiding

Op 30 oktober is op het Eva Demaya Centrum de opleiding van elf homeopathie studenten feestelijk afgesloten.
De studenten hebben een intensieve opleiding van 6 maanden gevolgd en zijn nu afgestudeerd als homeopathie- assistenten. Vooraf aan deze opleiding, hadden zij al zestien maanden lang een parttime training gevolgd in eerste hulp met homeopathie.

Feestelijke afsluiting homeopathie opleiding (66)De opleiding werd verzorgd door homeopaten uit Europa terwijl de medische vakken verzorgd werden door een Malawische arts. De organisatie van de opleiding was in handen van Nicoliene Potgieter, de in Zwitserland wonende Zuid-Afrikaanse homeopaat, die ieder jaar een- of tweemaal naar Malawi komt.

De homeopathie-assistenten zijn nu terug in hun dorpen, waar zij nu met hun kennis en homeopathische middelen de mensen kunnen bijstaan. De gezondheidszorg in Malawi is nog erg beperkt en patiënten moeten enorme afstanden afleggen om medische hulp te krijgen. Met de inzet van homeopathie-assistenten wordt nu op elf afgelegen plekken goede zorg geboden. De assistenten kunnen alle meest voorkomen klachten en ziekten behandelen en weten wanneer zij patiënten moeten doorsturen naar het ziekenhuis. De homeopathie-assistenten zullen voor hun diensten een kleine bijdrage vragen waardoor zij een (bescheiden) inkomen kunnen verdienen. De bijdrage die zij vragen is minder dan de patiënten zouden besteden aan vervoerskosten om naar de dichtstbijzijnde kliniek of ziekenhuis te reizen. Voor iedereen is dit dus een positieve ontwikkeling.

De opleiding tot homeopathie-assistent is uniek in Malawi en de media was aanwezig tijdens de afsluitingsceremonie. Het Centrum werkt nu toe naar een adequate regulering van deze complementaire geneeswijze.
De afsluiting van de opleiding was een waar feest voor alle aanwezigen. De enorme inzet van alle betrokkenen werd die dag beloond en iedereen uitte hun dankbaarheid voor deze unieke opleiding.

Karen van Leer assisteert bij homeopathie opleiding

Het was een hartverwarmende ontvangst met een aangenaam verblijf in het Eva Demaya centrum.

In het gebied van het centrum heeft de homeopathie de harten van veel mensen en ook van artsen gestolen en met een groep Europese homeopaten blijven we studenten en reeds opgeleide mensen enthousiast voeden met kennis en ervaring, zodat zowel in het Centrum als in de veraf gelegen gebieden hulp geboden kan worden aan de allerarmsten.

P1010015Er worden 2 nieuwe homeopathische klinieken gebouwd in de veraf gelegen dorpjes Jumbi en Mphangala.
Met 3 homeopaten 2 stagiaires zijn we voor een weekend naar Jumbi gereisd. Veel spullen op het dak van de auto gebonden en de laadbak vol met voedselpakketten, medicijnen en verbandmiddelen.
We arriveerden bij een tochtig schoolgebouwtje in de bergen waar inmiddels veel moeders met kinderen zaten te wachten op ons. De meest voorkomende klachten die we behandelden waren long-
problemen, diarree, huiduitslag, wonden, koorts en Malaria.
Er kwam ook een man die gebeten was door een kleine schorpioen. Ook hier vonden we een goed middel voor. Hij kwam na een paar dagen in het Centrum melden dat het veel beter met hem ging.

Tijdens mijn verblijf in de kliniek werd een nieuwe enthousiaste groep studenten opgeleid tot homeopaat. Ze verblijven voor een half jaar intern in het Centrum en gaan na dat half jaar actief aan de slag in hun afgelegen dorpen. Wel blijven er terugkom dagen in het Centrum om te evalueren hoe het met iedereen gaat in hun dorp. De Europese homeopaten willen hen blijven helpen door kennis en vaardigheden te delen, zodat zij hun werk in hun eigen gemeenschappen kunnen blijven doen.

Opleiding homeopatisch assistent van start

Training session May 2014Op 5 mei is het Eva Demaya Centrum gestart met een opleiding voor homeopathie assistent voor 11 nieuwe studenten. Het is een intensieve opleiding die zes maanden duurt. Voorafgaand aan deze opleiding hebben de studenten een opleiding van anderhalf jaar gevolgd tot eerste hulp-verlener met behulp van homeopathie.

De elf studenten zijn gekozen vanwege hun motivatie om zich voor hun gemeenschap in te zetten, hun interesse in homeopathie, hun leermogelijkheden en hun betrokkenheid. Alle studenten komen uit zeer afgelegen plaatsen in het werkgebied van het Centrum.

De lessen worden verzorgd door vier verschillende, ervaren homeopaten die afkomstig zijn uit Nederland, Zwitserland, Duitsland en Nieuw-Zeeland. De medische vakken worden onderwezen door Chawezi, een Malawiër die dit jaar als arts afstudeert. De opleiding staat onder leiding van Nicoliene Potgieter, die al tien jaar als homeopaat aan het Centrum verbonden is.

Studenten eerste hulp met homeopathie geslaagd

Op 15 april 2014 was er een feestelijke gebeurtenis in het Eva Demaya Centrum. 19 homeopathie studenten ontvingen hun certificaat na het afronden van hun training.

Homeo graduation 15 04 14Sinds december 2012 zijn de studenten tweemaal per maand een dag naar het Centrum gekomen voor onderricht in ‘eerste hulp met homeopathie’. De studenten komen uit afgelegen gebieden van het werkgebied van het Centrum, waar de mensen slecht toegang hebben tot gezondheidszorg. Vanuit de overheid zijn in het hele gebied maar drie gezondheidscentra of klinieken voor eerste lijns gezondheidszorg. De meeste mensen moeten één tot twee uur lopen, en soms langer, voordat zij bij een kliniek aankomen. Omdat men opziet tegen de vermoeiende tocht wachten de mensen lang voordat zij naar een gezondheidscentrum gaan. Eenvoudig te behandelen ziekten worden hierdoor soms levensbedreigend en er overlijden helaas mensen aan in beginsel goed te behandelen ziekten.

De nu afgestudeerde ‘eerste hulp werkers met homeopathie’ werken in hun eigen dorp, waar de mensen direct toegang tot hen hebben. Zij behandelen daar klachten als koorts, overgeven, diarree, huidaandoeningen, spier- en gewrichtspijnen, blaasontstekingen en wonden. Vooral koorts in combinatie met diarree of overgeven kan snel levensbedreigend zijn. De eerste hulp die deze werkers bieden voorkomt dat de ziekte ernstig wordt. Verder hebben zij geleerd als onderdeel van hun opleiding ernstige aandoeningen te onderkennen en de patiënten naar de kliniek of het ziekenhuis te verwijzen.

Na het ontvangen van hun certificaat gaan de studenten door met hun studie naar het volgende niveau: homeopathische gezondheidswerkers.

Van de feestelijke uitreiking van de certificaten op 15 april werd door een journalist van de radio-omroep Zodiak verslag gedaan.

Eerste hulp met homeopathie

Het Eva Demaya Centrum staat de mensen in de dorpen in het noorden van Malawi bij met een goedkope en aanvullende vorm van gezondheidszorg. De levensverwachting van de mensen in Noord Malawi is schrikbarend laag en de belangrijkste oorzaak daarvoor was (en deels nog is) het ontbreken van goede gezondheidszorg dicht bij huis.
Vaak wacht men te lang om naar een ziekenhuis te gaan omdat het ver weg is en de reis moeizaam of te duur is. Hierdoor overlijden met name jonge kinderen in de dorpen aan ziekten die door snelle behandeling en eerste hulp en goed behandelbaar zijn.

Studenten 1ehulp homeopathieOm hier iets aan te veranderen heeft het Centrum de afgelopen jaren tien mensen opgeleid tot homeopathische gezondheidswerkers. Deze mensen kunnen op een eenvoudige en goedkope wijze een groot aantal aandoeningen en klachten behandelen, zoals onder andere malaria, aandoeningen van de luchtwegen, braken, diarree, koorts, verwondingen, huidklachten. De gezondheidswerkens werken vanuit hun huis in de dorpen en behandelen gemiddeld dertig tot vijftig patiënten per maand. Voor een behandeling vragen ze een kleine bijdrage van rond de 25 eurocent.

Om meer eenvoudige gezondheidszorg in de dorpen aan te kunnen bieden, zijn we in het afgelopen jaar begonnen met een opleiding in eerste hulp met homeopathie voor 24 studenten. De studenten komen twee dagen in de maand naar het Centrum waar zij opgeleid worden door Peter Msowoya, die al zes jaar in het centrum werkt als homeopathisch assistent.

Door het werk van de homeopathische gezondheidswerkers en straks ook de eerste hulp werkers, worden véél meer zieke mensen geholpen in een vroeger stadium. Doordat de mensen nu dichtbij huis toegang hebben tot adequate gezondheidszorg wordt voorkomen dat de ziekte ernstige vormen aanneemt naar infecties, uitdroging of hoge koorts.
Hiermee kunnen levens worden gered!

Dekens voor het koude seizoen

Uitreiken van de dekens
Uitreiken van de dekens

Juni tot en met augustus zijn de koude maanden in Malawi. Zoals in vroegere jaren staan wij als Centrum de plaatselijke bevolking bij door het uitdelen van dekens aan de weeskinderen voor wie de nood het hoogste is. Dorpen over het hele gebied werden bezocht en meer dan 150 dekens uitgedeeld. Blije kinderen en dankbare ouders, want slapen met een deken betekent minder kans op ziekte, longontsteking, of het oplopen van brandwonden.
Blije kinderen met hun ouders
Blije kinderen met hun ouders

Ministerie van Gezondheidszorg dik tevreden

Certificate of Excellence 2012
Certificate of Excellence 2012
Regelmatig inspecteert het ministerie van gezondheidszorg de kliniek van het Eva Demaya Centrum en de verschillende medische diensten die het aanbiedt.

Voor de derde keer aaneen heeft de AIDS kliniek van het Centrum een certificaat van excellentie ontvangen voor de manier waarop de kliniek onderhouden en de AIDS patiënten behandeld worden!

De AIDS kliniek is open iedere dinsdag en over honderd geregistreerde patiënten komen hier naartoe om behandeld te worden. Naast de medicijnen worden deze mensen ook bijgestaan met counseling en advies.