School Kasongwe gereed

resultaat adventsactie 2013
De schoolgaande kinderen in Kasongwe en hun leraren zijn bijzonder blij met hun nieuwe schoolgebouw en de lerarenwoningen, die zijn gerealiseerd met fondsen vanuit de adventsactie van 2013.
De bouw van de school in Kasongwe was 1 van de projecten van de adventsactie in 2013, die werd gecoördineerd door Cordaid. Het project voor de bouw van 2 lokalen en onderkomens voor leerkrachten is gestart op initiatief van de ouders van de schoolgaande kinderen in Kasongwe en is gerealiseerd door nauwe samenwerking tussen de bevolking en het Eva Demaya Centrum en waarbij de arbeidskosten van de bouwers zijn betaald vanuit de projectbijdrage van Cordaid.
Lees elders op deze site over het verloop van de bouw van de basisschool in Kasongwe.

Vorderingen bij de bouw van de Kasongwe basisschool

In april van dit jaar is gestart met de bouw van een basisschool in Kasongwe, een project waarbij de locale bevolking en het Eva Demaya Centrum zeer nauw samenwerken.

Kasongwe is een landelijk gebied in de Nkhamanga Vallei in het Rumphi District in het noorden van Malawi. In het gebied van Kasongwe zijn 13 dorpen, onder leiding van dorpshoofden. De bevolking telt naar schatting ruim drieduizend mensen, met meer dan vijftienhonderd kinderen jonger dan achttien jaar.
De dichtstbijzijnde basisschool was voor de jongste kinderen te ver weg om te lopen, over de stoffige zandwegen in de hete zon of door de modder in de stromende regen.
De ouders van deze kinderen besloten daarom zelf een schooltje te gaan bouwen en vrijwilligers aan te trekken die les willen geven aan de jonge kinderen.
De middelen die vanuit de Adventsactie, eind 2013 gecoördineerd door Cordaid, beschikbaar zijn gekomen, maken het mogelijk om 2 lokalen en onderkomens voor leerkrachten te bouwen.
De overheid van Malawi heeft inmiddels leerkrachten toegezegd om op deze nieuwe school les te komen geven.
EDC Photos -28-04-2014 409a
In april is begonnen met het bakken van de bouwstenen, in totaal zijn er rond de tweehonderd duizend bakstenen nodig voor dit bouwproject. De bevolking maakt deze stenen zelf, het Centrum helpt met het aanvoeren van brandhout vanaf een plantage, om de omliggende bomen te sparen.
EDC Photos -28-04-2014 374a

Tegelijkertijd is er begonnen aan het uitgraven en aanleggen van de fundering voor de nieuwe klaslokalen, die worden voorzien van een cementen vloer, gepleisterde muren, golfplaten daken en cementen bankjes voor de leerlingen hebben. Ook eenvoudig meubilair om les te geven zal voorzien worden.

EDC Photos 003aDe organisatie, supervisie van dit project ligt bij een manager in dienst van het centrum en het centrum neemt de logistieke gang van zaken (inkoop en aanvoer van materialen) en administratie voor haar rekening..
De arbeidskosten voor twee bouwers en vier arbeiders worden betaald vanuit de projectbijdrage van Cordaid.
Vrijwilligers uit de gemeenschap helpen met het maken en het aandragen van de stenen, koken voor de bouwers en bieden hen onderdak.

De hele gemeenschap van Kasongwe is uiterst dankbaar voor dit bouwproject en kijken er naar uit om hun kinderen op de normale leeftijd en elke dag naar school te laten gaan.

Voedselhulp

Food aid villages 2014In het afgelopen jaar mislukte de maïsoogst in het noorden van Malawi, nadat de regen een maand te vroeg was opgehouden.
Maïs is het dagelijkse voedsel van de mensen rondom het Centrum maar na de bar slechte oogst was er niet voldoende maïs om het jaar door te komen. De situatie was zo slecht in de streek rond het Centrum dat het Wereld Voedsel Programma (WFP) de bevolking bijstond door het distribueren van tonnen maïs en bonen.

Ondanks de hulp van de WFP waren er nog velen die te weinig of zelfs helemaal geen voedsel hadden. Het Centrum wilde ook hen graag hulp bieden. Door de vrijgevigheid van velen in Nederland, Zwitserland en Schotland kon het Centrum in de periode van november vorig jaar tot en met maart dit jaar 6000 voedselpakketten distribueren. Een voedselpakket bestaat uit vier kilo maïsmeel, een halve kilo sojameel en een halve kilo pindameel.Foodaid 2014Met dit meelmengsel kan een uiterst voedzame pap worden gekookt. Deze pakketten zijn uitgedeeld aan individuen die niet voor zichzelf kunnen zorgen en die geen hulp ontvingen van de WFP. Het gaat voornamelijk om alleenstaande ouderen, weeskinderen, gehandicapten, AIDS-patiënten en ernstig zieken.

De hulpbehoevenden werden gekozen door vertegenwoordigers van de gemeenschap, in openbare bijeenkomsten. De medewerkers van het Centrum zagen er goed op toe dat de voedselpakketten werkelijk bij de aangewezen mensen terecht kwamen. De dankbaarheid bij de ontvangers was groot, de voedselhulp heeft hen geholpen de moeilijke periode van voedselschaarste te overleven.

Promotiefilmpje Adventsactie

In december wordt de landelijke adventsactie van de katholieke kerken gehouden voor 10 projecten, waaronder de bouw van een schooltje in Malawi onder leiding van Eva Demaya.
Deze actie wordt georganiseerd door MOV Westland en Delfland i.s.m. de landelijke adventsactie.
Voor dit project is een wervend promotiefilmpje gemaakt. Onze secretaris Ria Jongerius licht hierin duidelijk toe, waarom dit project zo belangrijk is.
 

Extra voedselhulp nodig door locale droogte

In maart dit jaar stopte plotseling de regen hier in het gebied rondom het Eva Demaya Centrum. Door de droogte kreeg de maïs dat op de velden stond te groeien geen kans om te rijpen. Veel mensen hebben hierdoor dit jaar een slechte oogst gehad. Nu al zien veel mensen zich geconfronteerd met het feit dat ze te weinig maïs hebben om hun familie te voeden. Iedereen probeert op alle mogelijke manieren aan geld te komen om toch maar wat maïs te kunnen kopen. Normaal gesproken doet de overheid wat zij kan om de situatie te verbeteren en ook voedselorganisaties bieden een helpende hand. De droogte hier is dit jaar echter beperkt tot een relatief klein gebied en dan wordt er weinig hulp van buitenaf geboden. En zonder hulp zal er binnenkort door een groot aantal mensen honger geleden worden.

Vooral kinderen lijden onder het voedseltekort en het is werkelijk hartverscheurend om hen stilletjes op de grond te zien zitten met een lege blik in hun ogen. Ook de ouderen en zieke mensen zijn ernstig getroffen door het voedseltekort. Indien zij geen hulp geboden krijgen, is het voedseltekort voor sommige van hen fataal.

Vanuit het centrum bieden wij een helpende hand in de vorm van voedselpakketten.Voor 5 euro wordt een familie van vijf gedurende twee weken geholpen. Ernstige zieken, chronische patiënten, ondervoede kinderen en verzwakte ouderen krijgen in de kliniek een voedselpakket met maïs-, soya- en pindameel. Hiermee kunnen zij een voedzame pap kopen. Ook tijdens de buitenposten polikliniek in de gemeenschap distribueren we voedselpakketten. Door deze vorm van hulp wordt het voor velen mogelijk gemaakt de honger periode te overleven!

Weesjongeren geholpen met schoolgeld

Door de AIDS-epidemie van de afgelopen vijfentwintig jaar zijn er enorm veel weeskinderen in Afrika, in Malawi en eveneens in het werkgebied van het Eva Demaya Centrum.

Nagenoeg alle weeskinderen wonen in bij familieleden, waardoor bijna ieder gezin de zorg heeft voor twee, drie of nog meer weeskinderen, naast de zorg voor hun eigen kinderen. De familie probeert zo goed mogelijk voor hen zorgen, maar het vraagt veel van hen.
Voor veel families is het onmogelijk om voor weeskinderen schoolgeld te betalen. Basisonderwijs is gratis in Malawi, maar voor de middelbare school wordt een bijdrage gevraagd van ongeveer vijftien euro per trimester. Daarnaast zijn uitgaven voor een schooluniform en, zeer eenvoudige, studiematerialen nodig. Young persons at Mwazisi
Het Eva Demaya Centrum steunt ieder jaar 35 weesjongeren met schoolgeld voor hun middelbare schoolopleiding. Deze middelbare scholieren worden geselecteerd door de gemeenschap zelf, aan de hand van door het Centrum bepaalde criteria. Als een scholier goed presteert, blijft het Centrum die scholier bijstaan. Young persons at Kamphenda
In het werkgebied van het Eva Demaya Centrum zijn acht middelbare scholen en met de hulp van het Centrum zijn er nu op ieder van die scholen weesjongeren die het geluk hebben te kunnen studeren. Dit jaar zijn 12 jongeren nieuw in het programma opgenomen en ongeveer evenveel jongens als meisjes worden ondersteund.
Op de foto’s staan de scholieren van Kamphenda ( Washington en Brighton) en van Mwazisi (Esteris, Fidess en Efrida).

Succesvolle inzamelingen

Afgelopen weekend heeft de Eva Demaya Stichting vanuit twee bronnen weer een welkome bijdrage ontvangen.

Kuipplanten actie
Kuipplanten actie
Allereerst heeft Karin Pennewaard haar kuipplantenactie afgerond. Vanuit de werkplaats van haar man in Naaldwijk heeft ze afgelopen zaterdag de bestellingen uitgevent. Mooie actie met mooie planten en de naam van Eva Demaya is weer breed onder de aandacht gebracht. En Karin liet weten, dat ze dit volgend jaar weer wil doen. 🙂
Gift van kringloopwinkel Re-sell
Gift van kringloopwinkel Re-sell

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens hebben we zaterdag van Resell een prachtige cheque mogen ontvangen. Een delegatie van het bestuur van de Stichting heeft deze zaterdag in ontvangst genomen. Bij deze gelegenheid was de pers en de WOS aanwezig. We zijn benieuwd of in krant of TV nog een glimp van Eva Demaya te zien zal zijn.
Zie ook artikel op WOS.nl

Kleertjes voor pasgeboren baby’s

Gebreide babykleertjes
Gebreide babykleertjes
Een 95-jarige vrouw in Nederland heeft kleertjes gebreid voor de baby’s die in de kraamkliniek van het Centrum geboren worden. Deze kleertjes worden gedoneerd aan moeders van pasgeboren baby’s die geen geld hebben om zelf kleertjes te kopen. Vaak zijn dit mensen die per seizoen in loonarbeid werken; in het noorden van Malawi vormen zij de armste bevolkingsgroep.
Gebreide babykleertjes
Gebreide babykleertjes

 
 
 
 
 
De vrouw op de foto was enkele uren hiervoor bevallen van haar derde kindje. Ze was naar de kraamkliniek gekomen met alleen een dunne omslagdoek voor haar baby. Dankbaar en trots vertrok ze naar huis met haar kindje in de gebreide kleertjes.

Basisschool Hof ter Weide: bedankt!!

Uit Nieuwsbrief basisschool Hof ter Weide Kerst 2012:

Het kerstdiner was in alle klassen heel gezellig, er heerste een echte kerstsfeer. Alle ouders bedankt voor de heerlijke hapjes. En wat een mooi initiatief van de ouderraad om alle enthousiaste ouders, grootouders en vrienden uit te nodigen.

De centrale hal werd dit jaar omgetoverd in een sfeervolle kerstmarkt waar zelfs een heuse veiling werd gehouden, wat was het spannend. De kinderen hadden hele mooie dingen geknutseld en de opbrengst ging naar het goede doel “De Eva Demaya stichting”. Deze stichting zet zich in voor weeskinderen. Hans van Kesteren, bestuurslid van de stichting had in alle groepen een informatieve presentatie gegeven, zodat de kinderen goed wisten waar ze voor knutselden.
De opbrengst van de kerstmarkt was geweldig, maar liefst 1183,07 euro. Namens het goede doel willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor deze mooie gift!

Hof Ter Weide sponsort
Hof Ter Weide sponsort

De kerstcommissie van de Hof ter Weide