Kraamkliniek

De kraamkliniek

Hartje luisteren
Hartje luisteren

In 2008 is de kraamkliniek gebouwd.
Ook is er een gebouw voor de familie die altijd meekomt om voor de vrouw te zorgen.
De kraamafdeling is voorzien van de benodigde medische apparatuur en er wordt gewerkt volgens de regels en voorschriften van de Medische Raad en de Verpleeg-Verloskundige Raad van Malawi.
 
 
 
Kraamkliniek gebouwen
Kraamkliniek gebouwen

De doelstelling van het project is het aanbieden van kraamzorg in een arm, afgelegen gebied met beperkte toegang tot adequate gezondheidszorg faciliteiten.
Deze doelstelling is bereikt met de pre-natale zorg, bevallingen en post-natale zorg.
Indien zich ernstige complicaties voordoen worden patiënten doorgestuurd naar het ziekenhuis in Rumphi.
Er zijn twee verpleegkundigen-verloskundigen op het centrum werkzaam. Daarnaast is er ondersteunend personeel aanwezig.
 
Safe Motherhood
Safe Motherhood

Een belangrijk aandachtspunt blijft om vrouwen te overtuigen van de noodzaak om naar de kliniek te komen voor zorg rondom de bevalling. Het is een schokkend cijfer dat één op elke achttien vrouwen vroeg of laat sterft door een bevalling.

De kraamkliniek zal de moeder- en kindersterfte in het gebied van het centrum verder omlaag brengen. In het gebied van het centrum wonen naar schatting 2500 vrouwen in de vruchtbare leeftijd en gemiddeld krijgt elke vrouw ongeveer 5 à 6 kinderen.
Belangrijk is dat er regelmatig zwangerschapscontroles plaats zullen vinden, waardoor we vroegtijdig mogelijke problemen tijdens de bevalling kunnen onderkennen.

Voor de kraamkliniek is het vereist dat er altijd een ambulance beschikbaar is voor noodgevallen. Ook kan deze ambulance ingezet worden voor noodsituaties op de polikliniek

Eva Demaya Centre ambulance
Eva Demaya Centre ambulance