Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is al vanaf het ontstaan van het Eva Demaya Centrum de belangrijkste activiteit. Hieraan ontleent het centrum haar bestaansrecht.

De werkzaamheden van de kliniek zijn zowel curatief (behandelend), preventief (voorkomend) als educatief (opleidend).

Op het gebied van preventie, met name AIDS-preventie en malaria preventie, is het belangrijk dat er een constante dialoog met de betrokkenen is om te komen tot maatregelen die passen in hun leefpatroon en ook op lange termijn uitvoerbaar zijn.

Het Eva Demaya Centrum neemt alle nationale stelregels en wetgevingen op het gebied van de gezondheidszorg in acht en verleent waar mogelijk en gewenst haar medewerking aan regionale en (inter)nationale campagnes (tuberculose bestrijding, AIDS preventie etc.).

Reguliere gezondheidszorg – Traditionele geneeswijze – Homeopathie

Het omvat de uitvoering van drie verschillende geneeswijze: de reguliere geneeswijze, de traditionele geneeswijze en homeopathie. Maar op het Eva Demaya Centrum is er ook ruimte voor meerdere geneeswijzen en staat het respect voor de door de Tumbuka en andere etnisch beoefende geneeswijzen voorop.
Het centrum stelt zich volledig open om tot een goede verstandhouding te komen met de traditionele genezers in Malawi. Ze zal streven naar een zo groot mogelijke uitwisseling van kennis en ervaring en naar een vruchtbare samenwerking tussen de traditionele genezers enerzijds en de reguliere gezondheidswerkers en homeopaten anderzijds.

Homeopathie wordt gebruikt als ondersteunende vorm van gezondheidszorg en kan effectief werken. Een voordeel van de homeopatische zorg is dat de medicijnen zeer goedkoop zijn en uiterst gemakkelijk te bewaren en te vervoeren zijn. Op het centrum worden homeopaten opgeleid door bezoekende homeopaten. De homeopaten bezoeken ernstig zieke mensen thuis. Ook zijn er vanuit de gemeenschap vrijwilligers opgeleid tot het geven van eerste hulp met homeopathie. Dit voor de gebieden die verder weg van het centrum liggen.

Buitenposten

In 2012 zijn 2 nieuwe outreach klinieken geopend die zorg aanbieden op posten circa 25-30 km vanaf het centrum. Vooral de AIDS problematiek krijgt hier veel aandacht. Ook andere problemen binnen de gezondheidszorg worden eerder waargenomen, waardoor mensen erop gewezen kan worden, dat zij naar de kliniek moeten komen. Deze klinieken worden erg druk bezocht.

AIDS voorlichting

In het kader van de aids-preventie zijn er patiëntengroepen opgericht. De mensen in deze groepen zijn zelf HIV positief en komen daar voor uit. Zij proberen anderen te overtuigen van het belang om zich te laten testen en behandelen.
Dit helpt het sterftecijfer in de omgeving te laten dalen.

Under-five kliniek

Verder valt er onder het project gezondheidszorg de underfive kliniek die eenmaal per maand wordt gehouden. Hierbij wordt de ontwikkeling van het jonge kind gevolgd, krijgen moeders voorlichting en worden de kinderen gevaccineerd.
Ondervoede kinderen krijgen extra voeding aangeboden.