Gezondheidszorg

Zie ook Leaflet Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is al vanaf het ontstaan van het Eva Demaya Centrum de belangrijkste activiteit. Hieraan ontleent het centrum haar bestaansrecht.

De werkzaamheden van de kliniek zijn zowel curatief (behandelend), preventief (voorkomend) als educatief (opleidend).

Op het gebied van preventie, met name AIDS-preventie en malaria preventie, is het belangrijk dat er een constante dialoog met de betrokkenen is om te komen tot maatregelen die passen in hun leefpatroon en ook op lange termijn uitvoerbaar zijn.

Het Eva Demaya Centrum neemt alle nationale stelregels en wetgevingen op het gebied van de gezondheidszorg in acht en verleent waar mogelijk en gewenst haar medewerking aan regionale en (inter)nationale campagnes (tuberculose bestrijding, AIDS preventie etc.).

Reguliere gezondheidszorg – Traditionele geneeswijze – Homeopathie
Het omvat de uitvoering van drie verschillende geneeswijze: de reguliere geneeswijze, de traditionele geneeswijze en homeopathie. Maar op het Eva Demaya Centrum is er ook ruimte voor meerdere geneeswijzen en staat het respect voor de door de Tumbuka en andere etnisch beoefende geneeswijzen voorop.
Het centrum stelt zich volledig open om tot een goede verstandhouding te komen met de traditionele genezers in Malawi. Ze zal streven naar een zo groot mogelijke uitwisseling van kennis en ervaring en naar een vruchtbare samenwerking tussen de traditionele genezers enerzijds en de reguliere gezondheidswerkers en homeopaten anderzijds.

Homeopathie is door de oprichtster van het centrum gekend als een effectieve manier van genezen en heeft als voordeel dat de medicijnen zeer goedkoop en uiterst gemakkelijk te bewaren en te vervoeren zijn.
De homeopaten bezoeken ernstig zieke mensen thuis. Ook worden er op het centrum homeopaten opgeleid door bezoekende homeopaten.

Buitenposten
In 2012 zijn 2 nieuwe outreach klinieken geopend die zorg aanbieden op posten circa 25-30 km vanaf het centrum. Vooral de AIDS problematiek krijgt hier veel aandacht. Ook andere problemen binnen de gezondheidszorg worden eerder waargenomen, waardoor mensen erop gewezen kan worden, dat zij naar de kliniek moeten komen. Deze klinieken worden erg druk bezocht.
Zie ook bij 15 Nieuwe fietsen.

Eerste Hulp homeopathie
Vanuit de gemeenschap zijn 15 vrijwilligers opgeleid tot het geven van eerste hulp met homeopathie. Dit voor de gebieden die verder weg van het centrum liggen.

AIDS voorlichting
In het kader van de aids-preventie zijn er 5 patiënten groepen opgericht die zelf HIV positief zijn en hiervoor uitkomen. Zij proberen anderen te overtuigen van het belang om zich te laten testen en behandelen.
Dit helpt het sterftecijfer in de omgeving te laten dalen.

Under-five kliniek
Verder valt er onder het project gezondheidszorg de underfive kliniek die eenmaal per maand wordt gehouden. Hierbij wordt de ontwikkeling van het jonge kind gevolgd, krijgen moeders voorlichting en worden de kinderen gevaccineerd.
Ondervoede kinderen krijgen extra voeding aangeboden.