Pubquiz uitslag 2017

Freek en Iris bouwen Malukavichi Youth Centre

Iris Siemons en Freek Verreijen
Iris Siemons en Freek Verreijen

Iris Siemons and Freek Verreijen, juli – december 2006
In juli 2006 was het zover we vertrokken samen voor zes maanden naar Malawi om daar stage te gaan lopen met jongeren. De precieze invulling van onze stage wilde we nog niet teveel vast leggen. We vonden het namelijk belangrijk aan te sluiten bij de behoefte en wensen van de jongeren aldaar.
We zijn dan ook begonnen om op de fiets alle omliggende dorpen van Luviri af te gaan en hier kennis te maken en gesprekken te voeren met jongeren in de omgeving. Op deze manier werd duidelijk dat de jongeren behoefte hadden aan een plek waar ze elkaar konden ontmoeten en vanuit waar zij gezamenlijk activiteiten konden ondernemen. Aan de slag dus.
Er is een jongerenorganisatie opgericht met een bestuur van jongeren zelf. Samen met hen zijn we een dag gaan organiseren rondom HIV-aids awareness. Hierna bleven de jongeren aandringen om een ontmoetingsplek te creëren. Samen met de jongeren zijn we gaan bouwen aan Malukavichi Youth Centre. Een dag voor ons vertrek en voor de openingsmanifestatie was het jongerencentrum een feit en waren zowel de jongeren als wijzelf mega trots op dit resultaat. De jongeren, een bouwvakker uit het dorp en een village headmen hebben een groot aandeel gehad in het realiseren van dit jongerencentrum. Omdat de jongeren zelf de verantwoordelijkheid voor dit jongerencentrum dragen vonden wij het belangrijk dat zij zelf een actieve bijdrage zouden leveren aan de bouw van dit jongerencentrum. Dit hebben ze zeker gedaan.
Wij hebben een hele bijzondere ervaring opgedaan tijdens ons verblijf op het Eva Demaya centrum. We zijn trots dat we voor de periode van een half jaar op een kleine wijze onderdeel hebben mogen zijn van dit centrum door hier te wonen en met de jongeren aan de slag te gaan. We hebben het centrum leren kennen als een plek waar dagelijks aan veel verschillende mensen hulp wordt geboden op een praktische wijze. Hierin wordt met zeer veel respect omgegaan met de cultuur van de Malawiërs. Daarnaast worden de Malawiërs zelf betrokken in het vorm geven van deze dienstverlening en hulp. Na een half jaar kunnen wij met zekerheid zeggen dat het Eva Demaya Centrum voor heel veel inwoners net even dat belangrijke verschil kan maken dat nodig is.

Pubquiz uitslag 2017

5 jaar homeopathie

In ons centrum wordt sinds 2002 ook homeopathie beoefend.

Homeopatie
Homeopatie
De eerste homeopaat die naar het centrum kwam was Karen van Leer en sindsdien is zij zeer actief betrokken bij het verder ontwikkelingen van de homeopathie op het centrum en daarmee in Malawi. Dit jaar is zij voor het vijfde achtereenvolgend jaar voor vier weken naar Malawi gekomen.

In de afgelopen vijf jaar is er veel gebeurd. Ruim twintig maal zijn er homeopaten vanuit zeven verschillende landen naar het centrum gekomen om zich voor kortere of langere tijd in te zetten. Zij hebben velen patiënten behandeld en daarnaast hebben zij Joseph Msumba, een Malawische jongeman met veel talent voor homeopathie, opgeleid. Joseph werkt sinds december 2005 zelfstandig en behandelt gemiddeld tien patiënten per dag met homeopathie. Hij is hiermee de eerste èn enige Malawische homeopaat!

Homeopathie is in Malawi nog niet erkend. De Medische Council is op de hoogte van ons werk en volgt het nauwgezet. Het is te hopen dat Malawi, net als Zuid-Afrika en andere Afrikaanse landen homeopathie ooit als een officiële geneeswijze zal accepteren.

In juli van dit jaar zijn er op het centrum door Karen van Leer en Joseph Msumba twintig vrijwilligers opgeleid tot het geven van eerste hulp met homeopathie. Aan het einde van hun cursus kregen de vrijwilligers negen middelen overhandigd waarmee zij in hun dorpen mensen kunnen bijstaan. De cursisten zijn actief in hun gemeenschap binnen de weeskinderenzorg en de AIDS zorg. Hun kennis van negen homeopathische eerste hulp middelen biedt hen veel mogelijkheden. Iedere maand zullen deze ‘Eerste Hulp Homeopaten’ gedurende een jaar naar het centrum komen voor bijscholing en supervisie.

Ervaren homeopaten met een gedegen medische kennis en ervaring die vrijwillig hun steentje bij willen dragen zijn welkom op het centrum. Voor meer informatie hierover kan men contact opnemen met Nicolien Potgieter.

Pubquiz uitslag 2017

Mzungu Annie

Annemarieke van der Pols, april – juli 2006

Annemarieke van der Pols
Annemarieke van der Pols
Mijn naam is Annemarieke van der Pols, 4 maanden lang echter was mijn naam ‘Mzungu Annie’. Die tijd woonde ik in het Eva Demaya Centrum. ‘Annemarieke’ werd al snel ‘Annie’, voorafgegaan door de alomvattende titel ‘mzungu’, blanke. Vier maanden lang probeerde ik me in te zetten voor deze mensen in ‘The warm heart of Africa’, zoals Malawi zichzelf noemt.
Een groot deel van mijn tijd ben ik bezig geweest met het verbeteren van het onderwijs. Op de ‘nursery’, een soort kleuterschool, leerde ik de leerkrachten manieren om de kinderen voor te bereiden op onderwijs en gaf ze middelen om les te geven. Omdat er teveel kinderen waren en te weinig materialen, besloot ik het lesaanbod op de muren te schilderen. Zo kwam het dat de juf met de klas van muur tot muur ging om het alfabet op te zeggen, cijfers te benoemen of spelletjes te doen met kleuren en dieren. Een lang blijvend project!
Ook gaf ik een grote groep leerkrachten uit de omgeving cursus, om hun onderwijskwaliteiten te vergroten, een grote uitdaging en wederom, een lang blijvend resultaat.
En ik gaf weesmeisjes die werden opgeleid tot naaister levenslessen, zodat ze beter zouden zijn voorbereid op het omgaan met geld, huwelijk, seksualiteit, voedsel, gezondheid, geboortebeperking en AIDS.
Ook kochten we grote balen kleren op, die we in achterstandsgebieden voor een zeer lage prijs verkochten, zodat mensen bij uitzondering aan kleren voor kinderen konden komen.
Ondertussen leefde ik op het centrum, tussen de plaatselijke omgeving. Hoewel ik leefde zonder elektriciteit, stromend water, een toilet en andere luxezaken die we hier in Nederland hebben, was dit nog lang niet zo sober als sommige mensen in mijn naast omgeving. Mensen in Malawi leven met grote gezinnen in kleine lemen hutten en leven vaak van de maïs die ze zelf verbouwen.
Wat ik tijdens mijn verblijf op het centrum zo bijzonder vond om te merken, is dat door de inzet van één enkele vrouw, een heel groot gebied enorm geholpen is. Het Eva Demaya centrum betekent werkgelegenheid, hulp waar nodig, opvang van wezen en scholing van kinderen, gezondheidszorg en zodoende een verbetering van de algehele leefsituatie van velen. De beroemde olievlek die zich langzaam uitbreidt is hier echt van toepassing.