Mzungu Annie

Annemarieke van der Pols, april – juli 2006

Annemarieke van der Pols
Annemarieke van der Pols
Mijn naam is Annemarieke van der Pols, 4 maanden lang echter was mijn naam ‘Mzungu Annie’. Die tijd woonde ik in het Eva Demaya Centrum. ‘Annemarieke’ werd al snel ‘Annie’, voorafgegaan door de alomvattende titel ‘mzungu’, blanke. Vier maanden lang probeerde ik me in te zetten voor deze mensen in ‘The warm heart of Africa’, zoals Malawi zichzelf noemt.
Een groot deel van mijn tijd ben ik bezig geweest met het verbeteren van het onderwijs. Op de ‘nursery’, een soort kleuterschool, leerde ik de leerkrachten manieren om de kinderen voor te bereiden op onderwijs en gaf ze middelen om les te geven. Omdat er teveel kinderen waren en te weinig materialen, besloot ik het lesaanbod op de muren te schilderen. Zo kwam het dat de juf met de klas van muur tot muur ging om het alfabet op te zeggen, cijfers te benoemen of spelletjes te doen met kleuren en dieren. Een lang blijvend project!
Ook gaf ik een grote groep leerkrachten uit de omgeving cursus, om hun onderwijskwaliteiten te vergroten, een grote uitdaging en wederom, een lang blijvend resultaat.
En ik gaf weesmeisjes die werden opgeleid tot naaister levenslessen, zodat ze beter zouden zijn voorbereid op het omgaan met geld, huwelijk, seksualiteit, voedsel, gezondheid, geboortebeperking en AIDS.
Ook kochten we grote balen kleren op, die we in achterstandsgebieden voor een zeer lage prijs verkochten, zodat mensen bij uitzondering aan kleren voor kinderen konden komen.
Ondertussen leefde ik op het centrum, tussen de plaatselijke omgeving. Hoewel ik leefde zonder elektriciteit, stromend water, een toilet en andere luxezaken die we hier in Nederland hebben, was dit nog lang niet zo sober als sommige mensen in mijn naast omgeving. Mensen in Malawi leven met grote gezinnen in kleine lemen hutten en leven vaak van de maïs die ze zelf verbouwen.
Wat ik tijdens mijn verblijf op het centrum zo bijzonder vond om te merken, is dat door de inzet van één enkele vrouw, een heel groot gebied enorm geholpen is. Het Eva Demaya centrum betekent werkgelegenheid, hulp waar nodig, opvang van wezen en scholing van kinderen, gezondheidszorg en zodoende een verbetering van de algehele leefsituatie van velen. De beroemde olievlek die zich langzaam uitbreidt is hier echt van toepassing.