Kleuterschool geeft kinderen voorsprong

Op het eva Demaya centrum is een kleine kleuterschool. Kinderen van twee tot vijf jaar komen iedere ochtend naar de kleuterschool toe en ontvangt er opvang, voeding en onderwijs. Vooral het gedeelte voeding is heel belangrijk omdat er veel families zijn waar men niet ontbijt. Op de kleuterschool ontvangen zij wel voeding in de ochtend.
Naast voeding, leren de kinderen al veel op de kleuterschool. Ze krijgen een introductie in de Engelse taal, thuis spreken zij vaak alleen de lokale taal, en ze leren op een zeer natuurlijke en eenvoudige wijze er mee om te gaan. De kleuters die op het Eva Demaya centrum naar de kleuterschool zijn geweest hebben een duidelijke voorsprong op de overige kinderen wanneer zij naar de eerste groep van de basisschool gaan. De kinderen leren het alfabet, kennen enkele Engelse liedjes, kunnen tellen, kennen de kleuren en vormen. Dagen en maanden, kunnen zichzelf introduceren in het Engels en zo voorts.

Kleuterklas in uniform
Kleuterklas in uniform
Het belangrijkste is nog wel dat de kinderen met een groot plezier naar school gaan, veel leren en dit ook leuk vinden. Veel andere kinderen treffen het slechter, ongeïnteresseerde onderwijzers maken het dat kinderen het ook niet interessant vinden en hierdoor snel opgeven of soms zelfs de basisschool niet eens afmaken. Sinds kort heeft een deel van de kleuters op het centrum een uniform. Dit was een idee van de ouders en van de onderwijzers, op de basisschool is een uniform ook verplicht (naar het Britse schoolsysteem). Het staat erg vrolijk alle kinderen in het zelfde geheel van groen en geel.

Regentijd, altijd weer lastig!

Begin van 2013, tijd voor regentijd in Malawi. Iedereen is druk bezig op het land met het verbouwen van mais, soya, pinda’s, bonen, zoete aardappelen of tabak. In andere streken van Malawi wordt er ook koffie, thee of katoen verbouwd. In de streek van het Eva Demaya Centrum is hier echter het klimaat niet naar. Het landschap ziet er in deze tijd schitterend uit. Alle velden zijn omgespit en de nieuwe gewassen die erop geplant zijn groeien snel. Het is een prachtig gezicht alle velden, vooral nadat het heeft geregend en de zon er weer overheen schijnt. Helaas is de regen geen vanzelfsprekendheid meer. Er is zojuist een droogte van elf dagen geweest, voornamelijk de tabak lijdt hieronder.
De eerste drie maanden van het jaar zijn voor de mensen in de dorpen altijd de moeilijke maanden. De nieuwer oogst komt pas in april en de ouder oogst is langzamerhand aan het opraken. Bijna niemand in de dorpen heeft geld op dit moment en men leeft werkelijk van de ene dag op de andere dag. Indien iemand ziek wordt in deze periode is het voor de familie erg moeilijk om naar een kliniek te gaan. Ernstige zieken en zwakkere mensen overleven deze periode vaak niet. Dit is een hard gegeven.
In deze maanden komen er regelmatig mensen naar het Eva Demaya centrum om hulp te vragen. Veel van deze mensen kunnen we bijstaan met mais, plastic om de daken te repareren, zeep om zich mee te wassen of met een deken. In de kliniek worden de meest behoeftige behandeld zonder dat zij hiervoor hoeven te betalen. Homeopathie op het centrum is gratis en veel patiënten gaan dan ook daar naartoe.
Hoewel het een mooie tijd is voor de natuur, kijken heel veel mensen uit naar april wanneer er weer geoogst kan worden. Eind februari start de verkoop van tabak ook weer en zo komt er op bescheiden schaal weer geld in omloop. De eerste drie maanden zijn dus altijd even doorbijten tot er weer betere tijden komen in het voorjaar.

Een wel héél speciale tweeling

De tweeling met hun oma
De tweeling met hun oma
De tweeling op de foto hebben wel hele bijzondere namen. Het meisje heet Jacqueline en het jongetje heet Johnfox. Vernoemd naar de oprichters van het Eva Demaya centrum. De kinderen zijn 11 jaar en wonen op ongeveer acht kilometer van het centrum vandaan.
Een tijdje geleden kwam de grootmoeder van de kinderen samen met de kinderen op verzoek van Jacqueline het centrum bezoeken. De kinderen leven samen met de grootmoeder, dit komt in Malawi vaker voor. Oudere mensen wonen niet graag alleen, er wordt dan in de familie gekeken wie er dan het beste bij de grootouders in kunnen wonen. Dit kan voor een paar jaar zijn. De kinderen kunnen zelf ook aangeven waar zij graag willen wonen. Tenslotte zijn de broers van hun vader en de zussen van hun moeders ook papa en mama. Kinderen behoren in Malawi echt toe aan de gehele familie en dit maakt dat zij dus ook ergens anders kunnen wonen dan bij hun biologische ouders. Zo ook Jacqueline en Johnfox!

600 Bomen en fornuizen

De bomen krijgen water
De bomen krijgen water
De afgelopen weken zijn er 600 bomen geplant op het Eva Demaya centrum.
Deze bomen zijn uiteindelijk bestemd voor brandhout. De mensen op het centrum hebben elke dag brandhout nodig om te koken. Doordat de bevolking in Malawi enorm toeneemt en omdat er te weinig bomen worden geplant, is er een grote ontbossing gaande. In de laatste decennia zijn er ook rondom het centrum heel veel bomen verdwenen.
Samen met de dorpshoofden en de gemeenschap beschermt het eva Demaya centrum de heuvels direct achter het centrum. Er worden op de heuvels geen bomen meer omgehakt en de heuvels worden zo goed als mogelijk beschermd tegen bosbranden. Het resultaat wordt nu voor iedereen goed zichtbaar en wordt zeer gewaardeerd.
De mensen hebben echter wel brandhout nodig en de heuvels in de omgeving ontbossen in een razend tempo. Om hier iets aan te veranderen zijn er de afgelopen tijd 600 nieuwe bomen geplant. De bedoeling is ieder jaar een flink aantal bomen bij te planten, zodat die bomen dan weer gebruikt kunnen worden als brandhout en zo de heuvels te besparen.

Naast het planten van bomen is het Eva Demaya centrum ook actief met het bouwen van brandhoutbesparende fornuizen. In 2012 zijn er 204 van zulke fornuizen gebouwd. Sinds het begin van dit project, 2011, zijn er al meer dan 500 brandhoutsparende fornuizen gebouwd in het werkgebied van het Eva Demaya centrum. Dit is een behoorlijk aantal. Deze fornuizen, Eva Demaya Esperanza stoves genaamd, besparen meer dan de helft aan brandhout.

De binnenkamer van het fornuis
De binnenkamer van het fornuis
Het belangrijkste is echter dat voor het koken op de fornuizen alleen kleine takjes nodig zijn die gemakkelijk gesprokkeld kunnen worden. Bij het gebruik van de brandhoutbesparende fornuizen is het dus niet meer nodig om volledige bomen te kappen en wordt het probleem van ontbossing serieus tegen gegaan.

Ontmoetingshal bijna klaar

De ontmoetingshal krijgt een keurige entree
De ontmoetingshal krijgt een keurige entree
In het Eva Demaya centrum is een ontmoetingshal in aanbouw. Het gaat goed met de bouw, de ramen zijn erin gezet en het omliggende plaatsje is ook bijna klaar. De hal en de opslagruimte moeten nu alleen nog worden voorzien van een beetje verf en dan is het af.

De hal is een ontmoetingsruimte die voor verschillende doeleinde gebruikt zal worden. Het is een zeer geschikte plek voor ontmoetingen met grotere groepen en ook voor vergaderingen is het een prettige ruimte. Ook zal er in deze ruimte les gegeven worden.

De hal wordt een nieuw middelpunt van het Eva Demaya centrum
De hal wordt een nieuw middelpunt van het Eva Demaya centrum
Verder worden er op het centrum nogal eens delegaties, bijvoorbeeld van het ministerie van volksgezondheid, ontvangen. Deze nieuwe ontmoetingsruimte is hier perfect voor. De bedoeling is om ook een aantal parkeerplaatsen aan te leggen grenzend aan de ontmoetingshal en bezoekers hier dan naar te verwijzen. In de hal zelf wordt documentatie opgehangen van alle projecten die het Eva Demaya centrum uitvoert.

Hierdoor worden de bezoekers van het centrum in korte tijd op de hoogte gesteld van al het werk dat het centrum verricht. De hal vormt dan ook het middelpunt van het Eva Demaya centrum.

Eva Demaya doneert computer aan school

In Chirambo, een klein plaatsje op 8 km van het Centrum hebben we een computer gedoneerd aan de middelbare school daar.
Aan het begin van dit jaar is de school aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. In mei waren we op de school uitgenodigd als eregast bij het afstuderen van studenten.
Deze studenten hadden nog nooit een computer gezien hadden en ook de leraren gaven aan dat een computer hen zou helpen met hun werk. We hebben toen een tweedehandse computer aan kunnen schaffen en hebben hem aan de school gedoneerd.
De gift werd echt enorm gewaardeerd.

Kliniek voor aids-patienten

Op het Centrum hebben we sinds enkele maanden een kliniek voor AIDS patiënten.
Iedere dinsdag kunnen patiënten naar het Centrum komen om hun medicijnen te ontvangen. Die medicijnen krijgt het Centrum van de overheid, via het district ziekenhuis in Rumphi.

Het is in Malawi de gewoonte om AIDS klinieken een naam te geven; mensen kunnen dan de naam van de kliniek gebruiken en hoeven niet te zeggen dat ze naar de AIDS kliniek gaan.
De naam van de kliniek op het Centrum is ‘Thumbiko’. Dit is ook een roepnaam in Malawi en betekent ‘zegening’.

Hoge inflatie van de Kwacha maakt leven erg duur

Kwacha van Malawi
Kwacha van Malawi

De lokale valuta, de Kwacha, is in een vrije val terechtgekomen en verliest constant aan waarde.

Hierdoor gaan alle prijzen omhoog, ook die van de brandstof. Dit maakt transport duurder hetgeen ook weer tot prijsstijgingen leidt. Het leven is voor de mensen nu enorm duur geworden. Alles, echt alles, is zeker nu twee keer zo duur als zes maanden geleden en veel producten zijn wel drie of vier keer zo duur.

Op het Centrum hebben we de salarissen bijgesteld om de gevolgen van inflatie enigszins op te vangen.