Start van de Eva Demaya voetbal- en netbalcompetities 2014

Ieder jaar organiseert het Eva Demaya Centrum een sport competitie voor de jeugd in haar gebied. In de dorpen hebben de jongeren in de droge tijd van mei tot oktober weinig omhanden. De regentijd waarin er verbouwd wordt is dan voorbij en er is verder geen werkgelegenheid voor hen.

Sport is een goede manier om jongeren actief bezig te houden.
Ook bouwt sport de gemeenschapszin op, aangezien er altijd honderden, en soms zelfs over de duizend mensen naar de wedstrijden komen kijken. Ieder club heeft een goed georganiseerde en uitgebreide supportersgroep en sport is een belangrijk onderdeel van het leven in de dorpen.

Er worden twee Eva Demaya competities gespeeld, namelijk een netbalcompetitie voor de meisjes en een voetbalcompetitie voor de jongens. Er is in Malawi een aantal jaar geleden een begin gemaakt met damesbal, maar het Centrum heeft daar nog geen competitie voor georganiseerd.
Participating teams netbal
Dit jaar doen er 86 teams mee aan de voetbal competitie en 52 teams aan de competitie van netbal. Netbal is dit jaar erg populair, er zijn 12 teams meer dan vorig jaar.
Om aan de competitie mee te kunnen doen betalen de teams een kleine registratiebijdrage. De winnaars ontvangen aantrekkelijke prijzen maar ook de onderaan geëindigde teams krijgen een troostprijs.

Namens alle deelnemende voetbal- en netbal teams, worden alle (indirecte) sponsoren en van harte bedankt voor het financieel mogelijk maken van deze competitie.

Meer foto’s van sportcompetities zijn te zien in het fotoboek.

Mooie opbrengst Adventsactie

christmas greetingsDe inzameling van de Adventsactie ten behoeve van het Eva Demaya centrum in Malawi heeft een bedrag van €25.000,- opgeleverd voor de bouw van een school in het noorden van Malawi. Er kan gestart worden met de bouw van de school, lerarenhuizen en latrines zodat 400 kinderen in hun leefgebied naar school kunnen.
De kaarten met kerstwensen die door de Westlandse kerkgangers en schoolkinderen zijn geschreven voor de inwoners van Malawi, zijn door de secretaris van de stichting persoonlijk overhandigd aan Jacqueline Kouwenhoven en een grote groep mensen in Malawi. De Malawianen vonden het geweldig om een kaart te ontvangen, er ontstond zelfs een ruilhandel onderling. Jacqueline heeft een aantal kaarten met een lange tekst vertaald voor de ontvangers.

Promotiefilmpje Adventsactie

In december wordt de landelijke adventsactie van de katholieke kerken gehouden voor 10 projecten, waaronder de bouw van een schooltje in Malawi onder leiding van Eva Demaya.
Deze actie wordt georganiseerd door MOV Westland en Delfland i.s.m. de landelijke adventsactie.
Voor dit project is een wervend promotiefilmpje gemaakt. Onze secretaris Ria Jongerius licht hierin duidelijk toe, waarom dit project zo belangrijk is.
 

Dekens voor het koude seizoen

Uitreiken van de dekens
Uitreiken van de dekens

Juni tot en met augustus zijn de koude maanden in Malawi. Zoals in vroegere jaren staan wij als Centrum de plaatselijke bevolking bij door het uitdelen van dekens aan de weeskinderen voor wie de nood het hoogste is. Dorpen over het hele gebied werden bezocht en meer dan 150 dekens uitgedeeld. Blije kinderen en dankbare ouders, want slapen met een deken betekent minder kans op ziekte, longontsteking, of het oplopen van brandwonden.
Blije kinderen met hun ouders
Blije kinderen met hun ouders

Ministerie van Gezondheidszorg dik tevreden

Certificate of Excellence 2012
Certificate of Excellence 2012
Regelmatig inspecteert het ministerie van gezondheidszorg de kliniek van het Eva Demaya Centrum en de verschillende medische diensten die het aanbiedt.

Voor de derde keer aaneen heeft de AIDS kliniek van het Centrum een certificaat van excellentie ontvangen voor de manier waarop de kliniek onderhouden en de AIDS patiënten behandeld worden!

De AIDS kliniek is open iedere dinsdag en over honderd geregistreerde patiënten komen hier naartoe om behandeld te worden. Naast de medicijnen worden deze mensen ook bijgestaan met counseling en advies.

Succesvolle inzamelingen

Afgelopen weekend heeft de Eva Demaya Stichting vanuit twee bronnen weer een welkome bijdrage ontvangen.

Kuipplanten actie
Kuipplanten actie
Allereerst heeft Karin Pennewaard haar kuipplantenactie afgerond. Vanuit de werkplaats van haar man in Naaldwijk heeft ze afgelopen zaterdag de bestellingen uitgevent. Mooie actie met mooie planten en de naam van Eva Demaya is weer breed onder de aandacht gebracht. En Karin liet weten, dat ze dit volgend jaar weer wil doen. 🙂
Gift van kringloopwinkel Re-sell
Gift van kringloopwinkel Re-sell

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens hebben we zaterdag van Resell een prachtige cheque mogen ontvangen. Een delegatie van het bestuur van de Stichting heeft deze zaterdag in ontvangst genomen. Bij deze gelegenheid was de pers en de WOS aanwezig. We zijn benieuwd of in krant of TV nog een glimp van Eva Demaya te zien zal zijn.
Zie ook artikel op WOS.nl

Afscheid van medeoprichter Eva Demaya

Op onze receptie van 16 maart 2013 hebben we afscheid genomen van een bij Eva Demaya geweldig betrokken vrouw van het allereerste uur: José Batist. Bij dit afscheid was Jacqueline Kouwenhoven aanwezig, die haar met mooie woorden toesprak.

Het was José die met haar zus Jacqueline al in 1996 zocht naar de mogelijkheden van het opzetten van een ontwikkelingsproject in Malawi: het Eva Demaya project.  Jacqueline deed (en doet J) dat in Malawi, maar José zocht in Nederland de juiste mensen bij elkaar om voor de fondsenwerving te zorgen. In 1998 richtten zij daartoe samen met Dick Boutkan de Eva Demaya Stichting op en nam José plaats in het bestuur.

José was tot 2005 bestuurslid, maar bleef daarna een van onze meest actieve leden voor het voeren van acties en het verkrijgen van naamsbekendheid van onze stichting. Zo hield zij presentaties op scholen en in kerken en bemande zij marktkramen op braderieën. Een mooi wapenfeit van haar is het vanaf 2008 mede organiseren van onze jaarlijkse wandeltocht, die inmiddels landelijke bekendheid heeft verworven.

José Batist krijgt als afscheid een mooi schilderij van Joop van Dijk
José Batist krijgt als afscheid een mooi schilderij van Joop van Dijk

Naast bovengenoemde betrokkenheid bleek José in staat om de mensen die zich inzetten voor Eva Demaya scherp te houden en hen te inspireren om steeds weer met goede zin aan het doel van Eva Demaya te werken: het onderhouden van een ontwikkelingscentrum in een van de armste en behoeftigste streken van de wereld: het noorden van Malawi.

Het afscheid als lid van de Eva Demaya Stichting is definitief. Maar ze heeft aangegeven als vrijwilliger nog steeds haar steentje te willen bijdragen. We danken José voor haar grote inzet gedurende al die jaren en hopen haar nog veel te zien.

Peter van Rossum

Voorzitter Eva Demaya Stichting

Het is een genot om in Malawi te werken

Het streekblad ‘Het Hele Westland’ heeft een rubriek MensenLeven
Geraldine Mars heeft daarin het volgende interview gemaakt met Jacqueline Kouwenhoven

Jacqueline in Het Hele Westland
Jacqueline in Het Hele Westland

Veel Westlanders doen goed werk in verre landen en bieden hulp op zeer divers gebied. Iemand die heel direct de arme medemens helpt, is Jacqueline Kouwenhoven uit Wateringen. Zij doet dat niet vanuit het Westland, maar in het land zelf. Sinds november 2000 woont en werkt zij in Malawi.

Op de middelbare school wist Jacqueline Kouwenhoven (53) het zeker: ze wilde verpleegkundige worden in Afrika. Het voorbeeld van twee ooms in Tanzania sprak haar al op jonge leeftijd aan. Ze volgde een opleiding tot verpleegkundige en ging werken in Zoetermeer. Jacqueline: “Na een jaar gewerkt te hebben, ben ik me op Afrika gaan oriënteren. Ik volgde de opleiding tropische geneeskunde in Antwerpen en vertrok voor twee maanden naar Kenia. Terug in Nederland heb ik me aangesloten bij Mill Hill, een congregatie van missionarissen, en ben als leekmissionaris in Kameroen gaan werken.”

Malawi
In Kameroen ontmoette ze John, de broer van de missionaris. Ze werden verliefd en traden na enige tijd in het huwelijk. Na vijf jaar Kameroen gingen ze samen naar Nederland om vervolgens via een stichting voor vrijwilligerswerk van de overheid terecht te komen in Mali. Na drie jaar ging het met de gezondheid van beiden minder goed en het echtpaar keerde terug naar Nederland. Na enkele jaren in  Continue reading “Het is een genot om in Malawi te werken”

Fietsen voor gezondheidswerkers in de dorpen

Onlangs hebben acht gezondheidswerkers fietsen gekregen voor hun werk in de dorpen.

De gezondheidswerkers zijn zes jaar lang opgeleid om de mensen van hun gemeenschap bij te staan met eerste hulp. Hiertoe hebben zijn onderricht gekregen in hygiëne, voedingsleer, basis anatomie, eenvoudige pathologie, wondverzorging, HIV preventie en AIDS verzorging en eerste hulp met homeopathische middelen.

De gezondheidswerkers zijn actief in hun eigen gemeenschap en behandelen gemiddeld twintig tot dertig patiënten per maand. Deze patiënten komen naar hen toe voor klachten als hoesten, koorts, overgeven, diarree, wonden, verstuikingen, rugpijn, huidklachten enzovoorts. Als de gezondheidswerkers de klachten niet kunnen verhelpen verwijzen zij door naar de dichtstbijzijnde klinieken.

Fietsen voor de gezondheidswerkers
Fietsen voor de gezondheidswerkers

Tijdens hun zesjarige opleiding hebben de gezondheidswerkers geheel vrijwillig gewerkt. Nu mogen zij een bijdrage vragen van de patiënten die zij behandelen. De bedoeling is dat zij op deze manier een klein inkomen zouden kunnen verdienen. In werkelijkheid valt dat niet mee omdat de bijdragen erg klein zijn.

Met de fietsen die de gezondheidswerkers gekregen hebben kunnen zij naar verder afgelegen dorpen gaan om ook daar mensen te helpen. Ook komen zij met de fiets naar het Centrum waar zij maandelijks bijgeschoold worden en waar zij hun medicijnen en wondverzorgingsmiddelen ophalen.

Door de eerste hulp die de gezondheidswerkers aan patiënten geven wordt voorkomen dat de klachten verergeren en levensbedreigend worden. Maandelijks worden er op deze manier rond de 250 mensen geholpen!

Jacqueline
Malawi

Basisschool Hof ter Weide: bedankt!!

Uit Nieuwsbrief basisschool Hof ter Weide Kerst 2012:

Het kerstdiner was in alle klassen heel gezellig, er heerste een echte kerstsfeer. Alle ouders bedankt voor de heerlijke hapjes. En wat een mooi initiatief van de ouderraad om alle enthousiaste ouders, grootouders en vrienden uit te nodigen.

De centrale hal werd dit jaar omgetoverd in een sfeervolle kerstmarkt waar zelfs een heuse veiling werd gehouden, wat was het spannend. De kinderen hadden hele mooie dingen geknutseld en de opbrengst ging naar het goede doel “De Eva Demaya stichting”. Deze stichting zet zich in voor weeskinderen. Hans van Kesteren, bestuurslid van de stichting had in alle groepen een informatieve presentatie gegeven, zodat de kinderen goed wisten waar ze voor knutselden.
De opbrengst van de kerstmarkt was geweldig, maar liefst 1183,07 euro. Namens het goede doel willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor deze mooie gift!

Hof Ter Weide sponsort
Hof Ter Weide sponsort

De kerstcommissie van de Hof ter Weide