Weesjongeren geholpen met schoolgeld

Door de AIDS-epidemie van de afgelopen vijfentwintig jaar zijn er enorm veel weeskinderen in Afrika, in Malawi en eveneens in het werkgebied van het Eva Demaya Centrum.

Nagenoeg alle weeskinderen wonen in bij familieleden, waardoor bijna ieder gezin de zorg heeft voor twee, drie of nog meer weeskinderen, naast de zorg voor hun eigen kinderen. De familie probeert zo goed mogelijk voor hen zorgen, maar het vraagt veel van hen.
Voor veel families is het onmogelijk om voor weeskinderen schoolgeld te betalen. Basisonderwijs is gratis in Malawi, maar voor de middelbare school wordt een bijdrage gevraagd van ongeveer vijftien euro per trimester. Daarnaast zijn uitgaven voor een schooluniform en, zeer eenvoudige, studiematerialen nodig. Young persons at Mwazisi
Het Eva Demaya Centrum steunt ieder jaar 35 weesjongeren met schoolgeld voor hun middelbare schoolopleiding. Deze middelbare scholieren worden geselecteerd door de gemeenschap zelf, aan de hand van door het Centrum bepaalde criteria. Als een scholier goed presteert, blijft het Centrum die scholier bijstaan. Young persons at Kamphenda
In het werkgebied van het Eva Demaya Centrum zijn acht middelbare scholen en met de hulp van het Centrum zijn er nu op ieder van die scholen weesjongeren die het geluk hebben te kunnen studeren. Dit jaar zijn 12 jongeren nieuw in het programma opgenomen en ongeveer evenveel jongens als meisjes worden ondersteund.
Op de foto’s staan de scholieren van Kamphenda ( Washington en Brighton) en van Mwazisi (Esteris, Fidess en Efrida).