Sportcompetitie groot succes

Onlangs hebben we hier in het noorden van Malawi de Eva Demaya Sport competitie afgesloten.

De competitie was georganiseerd voor voetbal en voor netbal. Dit jaar heeft het Centrum voor het eerst een competitie georganiseerd voor het gehele werkgebied. Het gebied was opgedeeld in vier zones en iedere zone had zijn eigen competitie. Dit is gedaan omdat de participerende teams geen transport hebben en dus naar de plek van de wedstrijd lopen. Een zone beslaat ongeveer tien bij twintig kilometer dus de teams leggen te voet grote afstanden af.

In totaal hebben 92 voetbal teams en 51 netbal teams meegedaan.

Voetbalcompetitiefinale 2013 in Mwazisi
Voetbalcompetitiefinale 2013 in Mwazisi

In de landelijke, afgelegen gebieden van Malawi is er niet veel te doen voor jonge mensen. Hierdoor zijn de jongeren erg op elkaar gericht en velen bevinden zich al op jonge leeftijd verwikkeld in relaties. Dit leidt ertoe dat in de dorpen jongens en meisjes op vroege leeftijd trouwen en kinderen krijgen. Dit op zich draagt er weer toe bij dat het moeilijk is om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen.

Sport is een zeer belangrijke en gezonde afleiding voor de jongeren. En de inzet waarmee zij voetbal en netbal spelen is hartverwarmend. Ouderen zijn eveneens erg betrokken bij sport en ieder team heeft een netwerk van commissies en supporters om zich heen; de voetbal en netbal coaches hebben een groot aanzien in de dorpen.

Netbalcompetitiefinale 2013 in Mwazisi
Netbalcompetitiefinale 2013 in Mwazisi
Met de Eva Demaya Competitie zijn duizenden mensen vijf maanden actief bezig geweest. Het enthousiasme voor de competitie was enorm groot; iedere wedstrijd trok veel toeschouwers. De prijzen voor de winnaars waren aantrekkelijk voor de jongeren. De verdiensten worden gebruikt om sport uniformen en voetbalschoenen (tweedehands) te kopen.
De foto’s zijn van de finale in Mwazisi, dat op ruim twintig kilometer van het Centrum ligt. Er waren rond de vier duizend mensen aanwezig en er werd gedanst en gezongen. Het was werkelijk een festijn!