Regenseizoen eindigt te vroeg

Verdroogde mais
Verdroogde mais
In het gebied rondom het Centrum is dit jaar het regenseizoen te vroeg tot een einde gekomen. Sinds begin maart heeft het niet meer geregend en is de natuur aan het uitdrogen. Naast het feit dat het triest is om de jonge bomen en struiken te zien verwelken, heeft het ook nadelige gevolgen voor de maïsoogst.

Bij een goed regenseizoen lukt het de meeste mensen om voldoende maïs te telen voor het gehele jaar. Vers maïs is normaal vanaf eind maart of begin april beschikbaar. De volledige oogst van gedroogde maïs vindt in juni en juli plaats. Deze gedroogde maïs wordt dan bewaard voor het komende jaar.

Nu de regen te vroeg is opgehouden is de maïs niet tot volle wasdom gekomen en zal er dus geen goede oogst zijn. Veel mensen zullen daarom al na enkele maanden voedseltekort hebben. En indien zij daarnaast weinig inkomen hebben om maïs of ander voedsel te kopen, zullen deze mensen met serieuze honger te maken krijgen.

Verdroogde maisoogst
Verdroogde maisoogst

De voortijdige droogte betreft het gebied met een straal van 15 km rondom het Centrum. Dit gebied ligt in een zogenaamde regenschaduw en is altijd al droger dan andere gebieden in het land. Dit jaar is deze droogte helaas echt schadelijk.

Als Centrum zullen we het komende jaar onontkoombaar betrokken zijn bij voedselhulp voor de mensen die echt geen andere mogelijkheid hebben om aan eten te komen.

Jacqueline
Malawi