Microkredieten voor landbouw

Het microkredieten project van het Eva Demaya Centrum helpt mensen om met behulp van landbouw hun inkomsten te verhogen.

In Malawi leeft het overgrote deel van de mensen van kleinschalige landbouw. Het belangrijkste gewas is maïs. Dit wordt zowel voor eigen consumptie als voor de handel verbouwd. Eveneens voor eigen consumptie en voor de handel worden bonen, soya en pinda’s verbouwd. Echte marktgewassen in Malawi zijn tabak, katoen, thee en koffie.
EDC Photos 24-01-2014 196Het verbouwen van maïs wordt door de veranderende weersomstandigheden steeds moeilijker. Het is dan ook van belang dat mensen hun teelttechnieken aanpassen. De overheid werkt hier aan, omdat het voor iedereen van belang is dat er voldoende voedsel verbouwd blijft worden.

De microkredieten die het Centrum verstrekt, zijn bedoeld om de oogst van maïs en soya te vergroten. Door de leningen komt er meer voedsel beschikbaar voor de gemeenschap en de individuele landbouwers kunnen hun inkomen verbeteren.

De kredieten worden verleend aan groepen mensen die zich hebben georganiseerd in groepen van zo’n tien personen, waarvan de leden voor elkaar instaan, ook bij het terugbetalen van de leningen. Eén van de deelnemende groepen bestaat uit mensen die zeer slechtziend of blind zijn. EDC Photos 02-04-2014 239

In het afgelopen (teelt)seizoen zijn in totaal 120 mensen geholpen met een klein krediet voor de landbouw. Verder zijn afgelopen jaar acht mensen geholpen met een lening voor hun handel. De leningen variëren van 75 tot 250 euro per persoon, afhankelijk van de draagkracht van de landbouwer of handelaar.In de maanden mei tot en met september, als de opbrengst van het land door de landbouwers is verkocht, wordt de balans opgemaakt en worden deleningen teruggevorderd. De verwachting is dat van het afgelopen seizoen – ondanks alle problemen die de mensen hebben – meer dan 95% van de uitstaande leningen terugbetaald kan worden. En dat geld zal worden besteed om het project het komende jaar voort te zetten.