Microkredieten succesvol

Micro-credits group March 2009
Microkredietengroep Maart 2009

De opzet van het microkredieten project is een groot succes geworden in 2009. De oogst van maïs en tabak was goed en is tegen een goede prijs verkocht, zodat de deelnemers hun lening op tijd terug konden betalen.
Met veel enthousiasme willen zij het komende jaar weer deelnemen.

Het microkredieten project is het tweede jaar ingegaan. Drie groepen van 10 leden ieder hebben zich teruggetrokken omdat zij ergens anders leningen kunnen afsluiten. Het beleid van het project is om alleen die mensen te ondersteunen die geen toegang hebben tot leningen bij andere instanties. Dit betekent dat 120 leden van vorig jaar doorgaan in het tweede jaar. Er zal één nieuwe groep gevormd worden zodat we dit jaar in totaal aan 130 mensen een lening zullen verschaffen. Met de extra fondsen die beschikbaar zijn gesteld kunnen we de leningen enigszins verhogen. De beste landbouwers en de best georganiseerde groepen zullen hiervoor in aanmerking komen. De nieuwe groep krijgt een training van 6 dagen, zoals we dat vorig jaar ook gedaan hebben, op het gebied van budgetteren, sparen, terugbetalen, groepsdynamiek en –organisatie, en landbouw.
Alle betrokkenen zijn erg dankbaar voor de extra fondsen en zeer enthousiast dat we dit project kunnen voortzetten. Landbouw is voor 85% van de bevolking hier de enige vorm van inkomen en om de mensen daarin te kunnen ondersteunen is van grote waarde.