Microkredieten 2010

Binnen het microkredieten project zijn nu alle deelnemers voor dit jaar georganiseerd. In totaal doen er 110 mensen mee aan het project. Dit zijn er 40 minder dan vorig jaar. Sommige deelnemers van vorig jaar doen dit jaar niet mee omdat ze geen lening nodig hebben om kunstmest te kopen! Dit is dus een uiterst positieve ontwikkeling! Anderen zijn afgevallen omdat de groep besloten heeft dat ze niet langer met hen wilde samenwerken. De kredieten worden verleend aan personen die zich in groepen georganiseerd zijn; de groepsleden zijn voor elkaar verantwoordelijk om de lening af te lossen. Indien een van de deelnemers niet serieus is, kan de groep dan ook besluiten niet langer met die persoon samen te willen werken. De project leider heeft zelf twee groepen af laten vallen omdat zij niet aan de criteria van het microkredieten project voldeden.
De nieuwe deelnemers hebben een zesdaagse training gehad.
Voor dit jaar krijgen alle deelnemers een lening voor 4 zakken kunstmest. Vorig jaar waren de leningen voor 2 zakken kunstmest per persoon. De deelnemers zijn erg blij met de 4 zakken kunstmest, die de afgelopen week gedistribueerd zijn.
Het terugvorderen van de kredieten is erg goed verlopen; ruim 99% van de leningen is terug betaald