Jacqueline voert campagne


Op weg naar de verkiezingen op 20 mei, voert Jacqueline campagne in haar district Rumphi-West. De campganebezoeken aan de verschillende dorpen bestaan naast speeches ook uit gezellige bijeenkomsten en sportwedstrijden.
De verkiezingsposter van Jaqueline is al op veel plaatsen te zien en ook het verkiezingslied wordt steeds bekender.