Duidelijke overwinning voor Jacqueline!

De verkiezingscampagnes in Malawi begonnen officieel in februari van dit jaar. Voor de parlementszetel van Rumphi West was Jacqueline éen van de zeven kandidaten, 4 vrouwen en 3 mannen. Jacqueline was de enige, echt onafhankelijke kandidaat, terwijl er 5 kandidaten waren die behoren tot de belangrijkste politieke partijen van Malawi.

In de laatste week van de campagne veranderde de toon en het tempo van de uitingen in de campagne, waarbij de meeste kandidaten steeds extremer werden in hun uitspraken, beloften en “hand-outs” (kleine giften aan het kiezerspubliek). Jacqueline bleef echter haar eigen koers varen.
Vervolgens stopte men de campagnes op 17 mei, om 2 dagen volledig te kunnen wijden aan de logistieke gang van zaken rond het stemmen.
In Luviri werd – net als in veel plaatsen in Malawi – de plaatselijke school ingericht als stemlokaal, waarbij het schoolhoofd fungeerde als voorzitter en de leraren hielpen bij het goed laten verlopen van de stemming..

Het stemmen begon op 20 mei al vroeg in de ochtend. Vanaf ongeveer 6 uur was er een contante stroom van stemgerechtigden die tot aan het sluiten van de stemlokalen om 6 uur ‘middags, waarbij de opkomst werd geschat op ongeveer 75%. Er werd natuurlijk ook gestemd voor een nieuwe president, maar alle aandacht ging toch wel uit naar de verkiezing van de nieuwe MP van Rumphi West. Jacqueline en haar team hadden waarnemers in alle 32 stemlokalen om er zeker van te zijn dat de juiste procedures werden gevolgd.

Waiting for resultsRond 9 uur ’s avonds hadden Jacqueline en haar hele team zich verzameld om de uitslagen van de individuele stemlokalen te volgen, die de waarnemers terplekke doorbelden, zodra de stemmen waren geteld.
Het werd al snel duidelijk dat Jacqueline afstevende op een overtuigende overwinning, maar toch bleven velen de hele nacht doorwaken om mee te delen in de vreugde van het steeds duidelijker worden van de overwinning, totdat eindelijk ook het laatste stemlokaal de trend bevestigde: de mensen van Rumphi West hadden massaal gekozen voor Jacqueline, ze stemden voor echte, betekenisvolle ontwikkeling in plaats van voor de herhaalde beloften van de gevestigde partijen.

Tegen de ochtend van de 21ste mei was duidelijk dat Jacqueline en haar team beloond waren voor vele weken hard werken. Haar overwinning werd op radio en TV bekend gemaakt en de felicitaties begonnen binnen te stromen.
Officiële cijfers lieten zien dat Jacqueline bijna 60% van de stemmen had gekregen voor de Rumphi West zetel en dat ze had gewonnen in 27 van de 32 stemgebieden. Zo´n overmacht is in het gebied bijna ongekend en het spreekt boekdelen over hoe de hoog de bevolking Jacqueline en Eva Demaya waarderen.Celebrate victory

Op het centrum werd een klein feestje gebouwd met zang, dans en drama, zoals het altijd gebeurt als er iets te vieren valt.
Het duurde tot 2 juni voor de nieuwe president (Peter Mutharika) en de nieuwe kamerleden op TV officieel werden aangekondigd. De Malawiaanse pers en media zal er aan moeten gaan wennen om de naam Jacqueline Kouwenhoven goed uit te spreken… dat wordt nog even oefenen.